Nu er der skattehjælp til små vindmøller

Sælger man den største del af en vindmølles el-produktion til elnettet, kan møllen afskrives.

Selv om en vindmølle er koblet til stuehusets elmåler, og den leverer strøm til privaten, så kan den godt anses for at være erhvervsmæssig og afskrives over virksomhedsskatteordningen.

Det fastslår en helt aktuel afgørelse fra Skatterådet. Afgørelsen er principiel, og den kommer til at få stor økonomisk betydning for vindmølleejere.

»Afgørelsen vil danne praksis for, hvornår en husstandsvindmølle, der også leverer strøm til privat forbrug, er berettiget til at indgå i virksomhedsskatteordningen og dermed kan afskrives,« siger skattechef Ulrik Sand Poulsen, Lemvigegnens Landboforening, der har ført sagen for en landmand.

I Skatterådets afgørelse står der nemlig, at »en vindmølle, der hovedsageligt producerer el, der afsættes til elnettet, og hvor den producerede el for en mindre dels vedkommende forsyner den skattepligtiges bolig, skal anses for udelukkende erhvervsmæssig.«

Der har ellers været stor usikkerhed om, hvorvidt vindmøller kunne afskrives, siden reglerne for små VE-anlæg som eksempelvis solceller og vindmøller blev ændret i november-december 2012.

I afgørelsen bruges der også en anden formulering, nemlig at »vindmøller, der anvendes erhvervsmæssigt, og som for en mindre dels vedkommende producerer strøm til den skattepligtiges private bolig, skal anses for fuldt erhvervsmæssige.«

I den konkrete sag fra Skatterådet er der tale om en mølle på 25 kW, der er koblet til stuehusets elmåler. Under normale omstændigheder vil møllen årligt producere omkring 50.000 kW, og ejeren bruger selv 5.700 kW. Dermed er Skatterådets krav om ”hovedsageligt” og ”en mindre del” så rigeligt opfyldt.

Usikker bundgrænse

Hvad ordene ”hovedsageligt” og ’en mindre del’ vil betyde i andre konkrete sager er ikke helt klart, men Ulrik Sand Poulsen har et bud:

»Normalt betyder ’hovedsageligt’ mere end halvdelen, og ’en mindre del’ betyder under halvdelen. En tommelfingerregel bør derfor være, at mindst 51 procent af møllens elproduktion skal sælges til elnettet, for at møllen kan opfattes som udelukkende at være erhvervsmæssig.«

Om tommelfingerregel også holder i praksis ved en ny skattesag, tør han ikke sige. »Det kan kun en ny sag afgøre. Men umiddelbart tror jeg, at man er på den sikre side, hvis man sælger 75 til 80 procent til elnettet,« siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle