I mange sammenhænge er landbruget og bankerne i samme båd. Begge har for lidt egenkapital og har lånt for mange penge. Bankerne fik bankpakkerne, men hvad skal vi gøre i landbruget for at få mere ansvarlig kapital på banen? Vi kan og skal ikke fortsætte den klassiske finansiering, hvor vi udelukkende bruger banker og realkreditinstitutter. Set fra min stol er der flere andre oplagte veje, der skal forfølges i de kommende år:

1) Vi kan få tilført ansvarlig kapital udefra, der kan hjælpe os med at øge investeringerne, indtjeningen og dermed i sidste ende sikre, at vi opbygger kapital. Og det er her, perspektiverne ligger.

2) Vi kan kæmpe for, at vi har en fornuftig indtjening og ad den vej bygge egenkapital op. Det vil dog tage lang tid, og samtidig kan vi ikke længere regne med hjælp fra værdistigninger.

For at skaffe kapital udefra kan vi eksempelvis lade os inspirere af erhvervsorganisationen Ejerlederne, som er ved at lave et finansieringsinstitut, der skal sikre risikovillig kapital til vækst og udvikling af virksomhederne. Direktør Hans Jørgen Dalum fra Ejerlederne fortalte om instituttet på Økonomiens Dag, der er et arrangement for folkevalgte i økonomiudvalgene. Tanken er, at erhvervsorganisationens egne medlemmer, sammen med andre større eksterne investorer som f.eks. pensionskasser og banker, skyder penge ind i instituttet. Penge som geares, så den samlede lånepulje formentlig kan komme helt op omkring en halv mia. kr.

Jeg vil foreslå, at vi i landbruget lader os inspirere af Ejerlederne. Det kan vi gøre ved at give bl.a. landmænd med kroner på kistebunden klare incitamenter til at skyde penge i et tilsvarende finansieringsinstitut for landbrug, hvorefter vi gearer midlerne. På den måde vil vi få genereret ny kapital til gode og rentable projekter.

Det er også oplagt, at vi i landbruget fortsætter med at benytte mulighederne via Vækstfonden, da den allerede har vist sig effektiv. Samtidig får vi forhåbentlig også snart en ny og endnu bedre YJ-ordning, der kan hjælpe os yderligere på vej med finansieringen ved nyetablering.

Uanset hvilken vej vi vælger, er det værd at overveje, om vi skal eje al jorden og dermed binde en masse god kapital. Nykredit har eksempelvis netop lavet en spændende analyse af muligheden for, at kapitalfonde og pensionskasser investerer i dansk jord for herefter at leje den ud til landmænd. Lejen kan tænkes reguleret i forhold til prisen på landbrugsprodukter og kan på den måde være med til at skabe mere ansvarlig kapital.

Og så har vi endelig ideen med sælgerpantebreve i forbindelse med generationsskifte. Kunne pantebrevene udvikles til 'ansvarlig kapital' ved at lade ydelsen svinge med et råvareprisindeks?

Som det fremgår, har landbruget mange muligheder, men det kræver et langt sejt træk.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle