Ny direktion skal lægge køreplan for fusion

Om to uger skal den nyudnævnte direktion for landbrugets nye sværvægter på Axelborg være klar med en køreplan for fusionen af Dansk Landbrug, Landbrugsraadet og DMA/DS.

En politisk principbeslutning om fusion og en ny direktion. Det er for så vidt det eneste nagelfaste der foreligger på nuværende tidspunkt i forbindelse med den kommende fusion af Dansk Landbrug, Landbrugsraadet og DMA/Danske Slagterier.

Derfor er den kommende organisations nyudnævnte direktion, adm. dir. Carl Aage Dahl, Dansk Landbrug, dir. Christina Hvid, DMA/DS, og dir. Claus Søgaard-Richter, Landbrugsraadet, kommet på en stor opgave: Om godt to uger skal de være klar med et forslag til en køreplan for fusionsprocessen i de kommende uger og måneder frem til sommerferien, hvor det hele gerne skulle være faldet på plads.

"Alle spørger lige nu, hvornår der sker hvad. Men for Christina, Claus og mig selv er det her helt nyt, og derfor er vi nødt til at bruge nogle uger til at få et præcist overblik over de mange juridiske og økonomiske problemstillinger der skal løses. Først da kan vi lave en tidsplan og melde ud om "hvad" og "hvornår"," siger Carl Aage Dahl.

Klar til sommerferien

Blandt de mange spørgsmål, der skal afklares, er det udtalte sparekrav der ligger indbygget i fusionsoplægget - og som ingen endnu har ønsket at sætte kroner og øre på.

Men Carl Aage Dahl understreger, at direktionen først og fremmest har fået til opgave at se på, hvordan man kan forme en organisation, som har styrke til også langsigtet at sikre varetagelsen af landbrugets interesser.

"Samtidig har vi naturligvis en forventning om, at man ved at slå organisationerne sammen også vil kunne opnå rationaliseringsgevinster. Men hvor store de er, kan vi ikke sige noget om, før vi er kommet helt ned i detaljerne," siger Carl Aage Dahl.

Han satser på at kunne aflive den usikkerhed, der naturligt er opstået blandt de fusionerende organisationers medarbejdere, inden sommerferien.

To tredjedele skal stemme for

Før fusionen af Dansk Landbrug, Landbrugsraadet og DMA kan gennemføres, skal organisationernes medlemmer tages i ed.

To tredjedele skal sige "ja" til planen ved de kommende, ekstraordinære delegeretmøder, der skal afvikles i maj eller juni. Om det vil gå smertefrit vil vise sig - de første kritiske røster i Dansk Landbrugs egne rækker har allerede meldt sig på banen.

christensen@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle