Ny formand for L&F får det svært

De fleste af landbrugets organisationer blev i 2009 samlet i Landbrug & Fødevarer. Der var mange gode argumenter bag beslutningen om at etablere en enhedsorganisation, bl.a. at fastholde og styrke landbrugets historiske tradition for politisk indflydelse gennem et stærkt og seriøst lobbyarbejde. Michael Brockenhuus-Schack blev valgt som første formand trods mange odds: Han er sjællænder, han er godsejer, og han har ingen svin.

Overordnet set har Brockenhuus-Schack gjort det meget godt. Trods store indre besværligheder med at få finpudset de nye organisatoriske rammer og opbygget en fornuftig infrastruktur og et voldsomt eksternt pres på erhvervet fra en global økonomisk afmatning og en finanskrise har han, ud over mange andre ting, lanceret en vision for landbruget og fødevareerhvervet, der præsenterer erhvervets og dermed organisationens mangfoldighed og forsøger at håndtere nogle af de problemstillinger, resten af samfundet ser som problematiske og forbinder med landbruget.

"Hvis vi kigger historisk på landbrugets succes som lobbyinstitution, har udgangspunktet altid været en stærk og seriøs organisation med få og klare politiske budskaber præsenteret af karismatiske ledere bakket op af en stor medlemstilslutning."

Ideen med Vision, Vækst og Balance har været at balancere knivskarpt mellem erhvervets fremtidige vækstmuligheder, der skabes af effektive økonomiske markeder og fleksible rammevilkår, og de politiske strømninger, der kræver offentlige indgreb og regulering af landbruget. Udgangspunktet har været dialog med politikere og grønne organisationer for at få størst mulig indflydelse på udviklingen. Den helt store udfordring har været den interne modvilje blandt dele af Landbrug & Fødevarers bagland. Den modvilje er støt vokset, og der er opstået mere eller mindre formelle fraktioner som f.eks. Foreningen for Bæredygtigt Landbrug. Denne indre modstand er en trussel imod organisationens succes som lobbyorganisation.

Brockenhuus-Schack kommer ikke til løse denne udfordring, da han har trukket sig pga. sygdom, og hatten af for den prioritering. En ny formand kommer til at arbejde med udfordringen, og det kan godt vise sig at blive svært. Set fra min stol er der nok ikke noget alternativ til den vej, der er udstukket af den afgående formand.

Hvis vi kigger historisk på landbrugets succes som lobbyinstitution, har udgangspunktet altid været en stærk og seriøs organisation med få og klare politiske budskaber præsenteret af karismatiske ledere bakket op af en stor medlemstilslutning. Derudover har landbruget haft stærke allierede i den politiske debat såsom fødevareindustrien, den petrokemiske og bioteknologiske industri og modsat haft svage modstandere, der kun fremførte sporadisk kontralobbyisme.

Billedet har ændret sig markant. Der er efterhånden stor politisk opbakning i Danmark til de interessegrupper, der beskæftiger sig med natur, miljø og dyrevelfærd, som f.eks. Danmarks Naturfredningsforening og Dyrenes Beskyttelse. Det er derfor vigtigt for landbruget at indgå i dialog med de grupper, for det er her, de politiske strømninger i Danmark i øjeblikket bevæger sig. Den store udfordring for den nye formand bliver at overbevise alle medlemmer af Landbrug & Fødevarer om dette, og det vil blive svært.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle