Ny landbrugs akademiud-dannelse i ledelse

På Kalø Økologisk Landbrugsskole gør man nu op med den traditionelle lederuddannelse inden for landbruget. Hvor man tidligere har taget den traditionelle vej, først med produktionsleder og siden agrarøkonom, udfaser Kalø nu det koncept og lancerer i tæt samarbejde med Dania Erhverv en helt ny mulighed for at tage en akademi-lederuddannelse i landbrug.

Den første forskel, man møder, er, at den er udformet som en to-årig deltidsuddannelse. Deltid fordi man får muligheden for at omsætte teori direkte til praksis, kort sagt bruge alt det, man lærer på Kalø i weekenden, og mandag morgen være i stand til at implementere det i den bedrift, man arbejder på i sit daglige virke.

Uddannelsen består af seks moduler, som er delt op på 24 weekender, og det foregår med overnatning og fuld forplejning på skolen. Samtlige moduler afsluttes med eksamen, typisk med udgangspunkt i et skriftligt projekt. Deltageren binder sig for to eller tre moduler ad gangen, og tager man alle seks moduler, opnås den fulde akademiuddannelse. Ved en fuld akademiuddannelse opnår eleven 120 ECST point.

Uddannelsen henvender sig bredt til erhvervssektoren, men vil naturligvis have hovedvægt på landbrugsproduktion. Ikke desto mindre opfordrer skolen også folk, der er beskæftiget inden for naturpleje, vildtforvaltning, miljø, gartneri og skov & naturteknik, til at se nærmere på uddannelsen. Ifølge skolen er det jo rent ledelsesmæssigt de samme kompetencer og redskaber, man skal bruge for at bestride et lederjob i disse fag.

Uddannelsen stiller store krav til den studerendes engagement og vilje undervejs, men der er også masser af vejledning fra underviserne og støtte fra studiekammeraterne.

Akademiuddannelsen udbydes på Kalø Økologisk Landbrugsskole og første hold begynder medio januar 2018. Kalø Økologisk Landbrugsskole holder info-aften om uddannelsen torsdag 14. december fra klokken 18.00. Tilmelding på me@kalo.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle