Ny måleteknik af ammoniakemission

VE118 ammoniakmålemetode måler den faktiske emission af ammoniak og tager derfor ikke udgangspunkt i tabelværdier. Det har til formål at forenkle miljøgodkendelsen og miljøtilsynet.

VE118-Systemet kan med én enhed måle emissionen i tre forskellige stalde, f.eks. en farestald, en drægtighedsstald og en løbestald.

Centralenheden i VE118, der er forbundet med én eller flere VE119 målevingeinterface, opsamler en kubikmeter luft fra målevingen. En brøkdel af den registrede luft føres gennem en vaskeflaske, hvor amoniakken tilbageholdes. Denne måleflaske udskiftes én gang årligt, og her bestemmes flaskens indhold af kvælstof.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle