Ny regulering fordel for de fleste landmænd

Natur- og Landbrugs-kommissionen: Analyser viser, at 70 pct. af landbrugsbedrifterne kan forvente økonomisk gevinst med en ny, differentieret og målrettet kvælstofregulering.

70 pct. af landbrugsbedrifterne kan se frem til økonomisk gevinst, hvis den nuværende generelle regulering erstattes af en målrettet, differentieret regulering, hvor nogle landmænd får mulighed for at øge kvælstoftilførslen, mens andre skal tilføre mindre end i dag.

Det vurderer Natur- og Landbrugskommissionen på baggrund af modelberegninger i oplandet til Limfjorden.

Kommissionen fremlagde torsdag sin længe ventede rapport med 44 anbefalinger og 144 forslag til konkrete handlinger til 'en ny start' i fremtidens natur- og landbrugspolitik.

Nu skal forslagene til debat og videre behandling i det politiske system, før de ad åre kan omsættes i konkret handling.

»Vi lægger op til, at det her skal være et grundlæggende 'paradigmeskift' og en milepæl i dansk miljø- og landbrugspolitik,« siger Jørn Jespersen, formand for Natur- og Landbrugskommissionen.

»Vores vigtigste budskab er, at vi tror på, at vi med en mere intelligent og målrettet regulering som grundlag for miljø- og naturpolitikken vil kunne opnå både at skabe vækst og udvikling OG nå målene i Vandrammedirektivet m.m. på en bedre og mere omkostningseffektiv måde.«

EU-støtten skal betale

En af de store udfordringer for Natur- og Landbrugskommissionen har været, at dens mange anbefalinger skal kunne gennemføres uden statsfinansielle konsekvenser.

Derfor har kommissionen kig på EU's landbrugsstøtte. 5-6 pct. bør anvendes til innovation og udvikling, mens yderligere midler inden for de mulige 15 pct. bør kunne anvendes til at kompensere landmænd for ændret arealanvendelse, mener Natur- og Landbrugskommissionen.

Den peger desuden på muligheder som ny kvælstofafgift eller en form for udligningsordning eller hektarafgift i landbruget, hvor de landmænd, der høster fordele, bidrager til at kompensere kolleger i sårbare områder, som må omlægge driften.

Jørn Jespersen vil ikke gætte på, hvornår kommissionens anbefalinger kan udmøntes i praksis, men han anbefaler en 'hurtig' omlægning af den danske miljøregulering, evt. i flere faser.

Kommissionen forholder sig ikke til de kommende, nye 1. generations vandplaner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle