Ny stald rummer både køer og opdræt

Komplet kostald på Trøstrupgaard I/S i Videbæk opført i røde sten og med stor vægt på tilpasning til gårdens eksisterende bygninger.

Det var en stald til det hele, der forleden var at se, da der var Åben Kostald på Trøstrupgaard I/S i Videbæk. 4.050 kvadratmeter til 200 køer, ungdyr og kalve under ét tag.

Lidt utraditionelt med ungdyr og køer sammen i en ny stald, men sådan har Niels Chr. og Mads Peder Andersen - far og søn - der udgør Trøstrupgaard I/S, ønsket det.

»Vi ville have det hele samlet her for at få så nemme arbejdsgange som muligt,« forklarer Niels Chr. Andersen.

Stalden er da også indrettet, så det meste arbejde er samlet. Der er tre rækker sengebåse på den ene side af foderbordet til de malkende køer og to rækker på den anden side til kvier og goldkøer. For enden af de tre rækker sengebåse er der tre DeLaval malkerobotter, separations- og aflastningsafsnit samt kalvekøkken. I den modsatte side for enden af de to rækker sengebåse er der kælvningsboks, enkeltbokse og fællesbokse til kalvene.

Det er altså i denne ende af stalden, det meste arbejde vil foregå.

»Logistikken er udformet med henblik på, at vi selv kan klare det,« siger Niels Chr. Andersen, og det er da også ham og sønnen, der alene passer køerne uden ansatte.

Vil ikke være større

Umiddelbart er stalden ikke opført og indrettet med henblik på en udvidelse, men det er heller ikke meningen, forsikrer Niels Chr. Andersen:

»Vi har ingen intentioner om, at det skal være større. Vi kan lide at arbejde med dyrene frem for det administrative, der følger af en større besætning.«

Afsnittet med malkerobotter er indrettet, så der er én robot beregnet på nykælvere og førstekalvs-køer og to robotter til de øvrige køer. Sådan fungerer det dog ikke helt endnu, fordi besætningen ikke er oppe i fuld størrelse.

»Vi malker 150 køer nu og skal op på 180, men vi trækker det lidt på grund af kvoteprisen,« siger Mads Peder Andersen.

Totalentreprise

Stalden er opført i totalentreprise af Gråkjær Staldbyg, og det har bygherrerne været godt tilfredse med.

»Det har fungeret fint og helt uden løse ender. Byggeriet blev indledt i april og stod færdig 1. september, så med henblik på byggeprisen har vi været heldige at bygge på et godt tidspunkt,« siger Niels Chr. Andersen. De har selv - med hjælp fra resten af familien - monteret al inventar og også udført en god del af jordarbejdet.

Stalden er indrettet med fast gulv med skrabere, og det er et valg truffet mere af hensyn til miljøgodkendelsen end med hjertet.

»Men vi kunne ikke få lov at lave spaltegulv uden også at skulle have forsuringsanlæg. Men det faste gulv fungerer også udmærket,« mener Niels Chr. Andersen.

Terrænet udnyttet

Udefra fremtræder den nye kostald meget flot med vægge i røde sten, og der er gjort meget ud af at tilpasse den til de eksisterende bygninger på den gamle gård, der hidtil har rummet en besætning på 60 køer i bindestald.

Således er stalden bygget, så gavlen flugter med gavlene på de gamle bygninger, der også er i røde sten, og terrænforholdene er udnyttet, så tre nye køeresiloer er forsænket. Det samme er gylletanken, og det betyder, at gyllen kan pumpes direkte ind i bunden af tanken, så der ikke er risiko for frost om vinteren. Der er også lavet en jordvold omkring gylletanken for at sikre mod udslip.

Stalden ligger således højt i terrænet, og det er Niels Chr. Andersen glad for, for det betyder udsyn hele vejen rundt uden siloer eller gylletank til at spærre udsigten til landskabet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle