Ny tid for Dansk Landbrugs Økologisektion og mig

Af Gert Holst Hansen, afgående formand for Dansk Landbrugs Økologisektion

. Velkommen til alle de spændende arbejdsopgaver, der ligger foran jer som er blevet valgt til bestyrelsen, foran jer i Økologiteamet på Axelborg og foran jer i Landscentrets Økologiafdeling.

Intentionen med at omdanne udvalget til en sektion var at skabe fuld fokus på de økologiske medlemmer af Dansk Landbrugs interessevaretagelse. Økologi som alternativ produktionsform fylder meget og kommer forhåbentlig til at fylde endnu mere, men det er en udfordring for den økologiske sektor i bred forstand at dokumentere de positive effekter af at producere økologisk.

Jeg er slet ikke i tvivl, men yderligere dokumentation skal der til for at overbevise andre. Beviser der skal komme fra det praktiske økologiske landbrug og ikke mindst fra vore økologiske rådgivere og forskere. Husk at bevare den gode dialog med vore kolleger i Dansk Landbrug, Landbrugsraadet, Økologisk Landsforening og alle de udvalg, råd og fonde, hvor vi har sæde.

Jeg fortsætter med forenings- og rådgivningsarbejdet på lokalt plan. Det arbejde som er fundamentet for Dansk Landbrug. Og her på gården har Rasmus, min ældste søn, lavet en lang liste over arbejdsopgaver som mangler at blive udført. Min hustru tog på ferie i lørdags, så jeg er allerede blevet køkkenleder med retten til at smøre madpakker. Det er jeg så en af de få forældre til børn i folkeskolens ældste årgange der gør! I Emils ottendeklasse er der således kun syv ud af 24 elever der har madpakke med!

Jeg så gerne, at staten betalte et økologisk måltid på skolen, så eleverne kunne få det mest optimale ud af deres ophold i folkeskolen. Det vil være en god langsigtet investering for samfundet, lige som det vil være at investere i mere økologi! Tak for nu.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle