Nye EU-lande haler ind på de gamle

Eurostat har også regnet på udviklingen i indtjeningen over tid i de enkelte lande. Her viser tallene, at de nye medlemmer af EU har haft størst fremgang siden 2005.

Mens indtjeningen pr. beskæftiget i landbruget i de 15 gamle EU-lande er faldet med seks procent siden 2005, er indtjeningen i de nye lande steget med fem procent i perioden takket være stadig større støtte.

Set for EU27 under ét er realindkomsten pr. beskæftiget faldet med knap to procent.

Til gengæld er der i alle lande sket et fald i antallet af beskæftigede. I gennemsnit er beskæftigelsen faldet med 11,5 procent siden 2005.

Mens Danmark er et af de 15 gamle EU-lande, der ifølge Eurostat er sluppet med den mindste nedgang i indtjeningen i 2009, ser det til gengæld ikke godt ud, når man sammenligner med tallene for 2005.

De viser, at indtjeningen i Danmark er mere end halveret siden 2005, mens landmændene i vore nabolande, Tyskland og Sverige, har oplevet en lille fremgang i samme periode.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle