Nye regler presser de små producenter ud

Nyt afregningssystem i Danish Crown fra 1. oktober er usolidarisk ved at flytte penge mellem producenttyper, mener Familielandbruget.

Danish Crowns nye afregningssystem, der træder i kraft 1. oktober, vil yderligere presse de mindre producenter til at stoppe, fordi det bliver uforholdsmæssigt dyrt at få afhentet få grise.

"Ikke alene stiger omkostningerne for de små i forhold til at fylde en lastbil, men rent faktisk begynder man at flytte penge mellem producenttyper til fordel for dem med den store produktion. I værste fald kan det koste 20 kr. pr. svin, der mangler i at fylde en bil med plads til 180 eller 200 dyr."

Det siger svineproducent Søren Hansen, formand for Mors og Thy Familielandbrug.

"Alt hvad der er omkostningsrelateret, er i orden for os i Familielandbruget, og vi har ikke brokket os over, at det koster mere at hente 25 grise end 200 ad gangen, men at flytte penge rundt mellem leverandører er ikke særlig solidarisk," tilføjer han.

De trofaste straffes

Familielandbrugsformanden ser de nye regler som et forsøg på at holde på storproducenterne, der ellers vælger at sende grisene til Tyskland, og Danish Crowns begrundelse, at det vil komme alle til gode, hvis udgifterne til transport minimeres og slagterianlæggene udnyttes bedre, mener han ikke er tilstrækkelig. Producentgrupper har gjort vrøvl, siger Søren Hansen, men reglerne indgik i en pakkeløsning og stod ikke til at ændre.

"De, der sidder med beslutningen, regner vel med, at de kan opnå en fordel," siger Søren Hansen. Han mener, at de mindre producenter, som er trofaste mod slagteriet og ikke tænker på at sende grise til Tyskland, er dem der bliver straffet.

Dyr for de små

Efter tre år med en lav svinenotering siger Søren Hansen lidt spøgefuldt, at dem der har haft råd til at stoppe oftest er de mindre. Og de er stoppet i voldsomt omfang.

I år 2000 leverede 10.500 svineproducenter færre end 1.000 grise på årsbasis. Det antal blev i 2008 reduceret til 2.598 leverandører.

"Noteringen med reguleringer er i dag en jungle, som er næsten umulig for den enkelte at finde rundt i og udnytte fuldt ud. Det, tillige med forholdsmæssigt store udgifter for de små til dyrlæge, medicin, foderstoffer og andre udgifter, får de mindre producenter til at give op," siger han.

Søren Hansen, der selv leverer 3.000 slagtesvin på årsbasis, kan med holddrift opnå mængdetillæg ved at fylde en lastbil med 700-750 grise fordelt over tre uger. Spredte han derimod leveringen ud med 60 grise pr. uge, mener han, det ville betyde, at han fik 60 kr. mindre pr. gris.

Danish Crown kørte sidste år ud til 30.000 pålæsninger med 20 eller færre svin. Det er et af formålene med de nye regler at komme størstedelen af den meget omkostningskrævende kørsel til livs.

pilegaard@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle