Nye sager kommer foran i køen

Nye sager, der er anket til Naturklagenævnet, behandles hurtigere end de sager, der allerede ligger i bunkerne.

Natur- og miljøklagenævnet skal til at behandle klager over husdyrgodkendelser hurtigere. Det vil ske blandt andet ved at behandle nye sager inden et år, mens gamle sager, der måske allerede har ligget i bunke i flere år, risikerer at skulle ligge små tre år endnu.

Det fremgår af nævnets kontrakt med Miljøministeriet.

Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer, peger på, at det kan betyde, at nævnet afgør en miljøgodkendelse, der blev anket sidste eller forrige år, senere end hvis den samme miljøgodkendelse var blevet anket i år.

»Det er meget svært at forstå,« siger hun, men glæder sig samtidig over, at der nu er sat tidsfrist for, hvor lang tid en sag må vente.

Landbrug & Fødevarer mener, at man nødvendigvis må gøre en særlig indsats for de landmænd, der allerede har ventet længe.

Dårlig forvaltning

Sheila Neldeborg, der er miljøkonsulent i Patriotisk Selskab, undrer sig over fremgangsmåden. Hun har kunder, der allerede har haft sager liggende i klagenævnet i halvandet år og ikke kan få at vide, hvornår sagen bliver afgjort.

»Det er simpelthen i strid med god forvaltningsskik at sætte kortere frister for nye sager, end for sager der allerede har ventet på en afgørelse længe,« siger hun.

En logisk konsekvens ville være, at de gamle sager kom ind i det nye system inden de nye sager.

Patriotisk Selskab har rejst det over for Landbrug & Fødevarer, idet de tit oplever, at de offentlige myndigheder alt for ofte glemmer at forholde sig til principperne om god forvaltningsskik.

Pres fra L&F

Landbrug & Fødevarer har løbende haft kontakt med Natur- og miljøklagenævnet om bunkerne af husdyrsager og problemet med gamle sager, der trækker i langdrag. Desuden har de presset på over for regeringen, og der er afsat 10 mio. ekstra på finansloven i 2011 til at få behandlet husdyrsagerne.

»Så går vi ud fra, at de får gjort noget ved de gamle sager nu,« siger Anette Christiansen.

I 2010 kostede hver sag i gennemsnit 32.260 kr. at sagsbehandle. Til den pris svarer 10 mio. kr. til 310 sager. Der lå 1. januar 2011 mindst 837 gamle husdyrsager i klagenævnet.

thalbitzer@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle