Nykælvere med sygdom ændrer adfærd inden kælvning

Nykælvere, som bliver syge den første måned efter kælvning, ændrer ligge-, bevæge- og ædeadfærd allerede den sidste uge inden kælvning.

Det viser et spansk projekt, hvor forskerne forsynede 489 holstein goldkøer med accelerometre, som målte antal trin, tid ved foderbordet, antal måltider og liggeadfærd.

Efter kælvning blev der frem til dag 30 e.k. lavet en tæt overvågning af køerne, og alle tilfælde af børbetændelse, mastitis, tilbageholdt efterbyrd, løbedrejning, ketose og mælkefeber blev registreret.

144 af køerne viste sygdom efter kælvning, og i den sidste uge inden kælvning var der sikre forskelle i adfærden i forhold til køerne uden problemer efter kælvning.

Køer med børbetændelse efter kælvning havde i den sidste uge inden kælvning 21 procent flere liggeperioder end de raske køer. Tilsvarende havde køer med løbedrejning eller ketose hhv. 22 og 24 procent færre besøg ved foderbordet. Køer med ketose brugte samlet 40 procent mindre tid ved foderbordet ugen inden kælvning.

345 af de observerede køer havde ingen nykælverproblemer, og i løbet af et døgn tog de i gennemsnit 1613 trin, brugte 181 minutter ved foderbordet, havde 8,3 ædeperioder, 9,8 liggeperioder og en samlet liggetid på knap 12,5 timer.

Køer, som fik tilbageholdt efterbyrd eller mastitis efter kælvning, viste ingen ændringer i adfærden før kælvning.

Forskerne prøvede at udvikle et alarmsystem til at udpege problemkøerne, men modellerne giver et for højt antal falsk udpegede køer til, at systemet er interessant i praksis, konkluderer de spanske forskere.

Kilde:

J. Dairy Sci., april 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle