Nyt dyk i kvælstofkvote til vinterhvede

Næste år skal vinterhvede og vinterhvede have fem kg N mindre.

Kvælstofnormerne til vintersæd bliver nu endnu lavere. Det fremgår af den nyeste oversigt over ændring af N-normerne, der netop er kommet.

Ifølge oversigten bliver N-normen til vinterhvede og vinterbyg fire til seks kg lavere pr. hektar, mens stivelseskartofler skal have 13 kg N mindre end hidtil. Også græsserne må give afkald på kvælstof i forhold til de tidligere normer og vinterrapsen skal vænne sig til 3 kg N mindre.

Til gengæld stiger N-normen for flere vårafgrøder. Vårbyg og vårhvede får lov at få 3-6 kg N mere pr. hektar og der er også optur for rug, der kan nyde godt af 8 kg N ekstra pr. hektar.

Ændringerne er et led i den årlige justering af normerne, og samlet set har landbruget den samme mængde kvælstof til rådighed. Ifølge Leif Knudsen, chefkonsulent ved Videncentret for Landbrug, betyder de nye normer populært sagt, at det samlede landbrug kan tjene mere ved at give vårbyg fem kg N mere og hvede fem kg mindre, med den mængde, man har til rådighed.

»Men man kunne tjene endnu mere, hvis man også måtte give hveden fem kg N mere,« understreger han.

Normerne fastsættes af NaturErhvervstyrelsen efter indstilling fra et udvalg vedr. kvælstofnormer, -prognoser og kvælstof i husdyrgødning (normudvalget) nedsat af Fødevareministeriet.

Dette udvalg har til opgave at indstille de økonomisk optimale kvælstofmængder for de enkelte afgrøder ud fra de gældende prisforhold. Det er Aarhus Universitet, der indstiller normerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle