Nyt legetøj til svin udstilles på kunstmuseum

"Det er ikke tosset," sagde en svineproducent, der har haft et nyudviklet legetøj på prøve i sin smågrisestald. Designeren, der har udviklet legetøjet, håber det kommer i produktion senere.

Anne-Mette Clausen viser stolt sit nye legetøj frem. Hun kalder det 'Pig-tree', og det ligger på hendes arbejdsbord på Designskolen i Kolding. Det har taget hende fire måneder at komme så langt, og bordet er stadig fyldt med skitser og udkast. At udvikle nyt legetøj til svin er nemlig en lang proces, og den unge designer er ikke helt ved vejs ende endnu.

"Jeg skal stadig arbejde lidt med dimensionerne, og jeg skal overveje, om røret skal være i rustfrit stål i stedet for plast," siger 35-årige Anne-Mette Clausen.

Hun har fremstillet legetøjet i forbindelse med sit afgangsprojekt som industriel designer på Designskolen.

Det er første gang, Designskolen laver ting direkte til svineproduktion, men der var fuld opbakning fra vejlederne, da Anne-Mette Clausen præsenterede sin idé.

Egentlig var det et besøg i Berlin Zoo, der først fik Anne-Mette Clausen til at tænke på legetøj til dyr. Og med den store danske svineeksport syntes hun, det var naturligt at designe noget til de mange millioner svin, der er i danske stalde.

Hendes mål var at lave noget legetøj, der reelt kunne forbedre velfærden - ikke bare opfylde kravet til beskæftigelsesmateriale.

"Jeg besøgte Agromek i januar," fortæller hun og erkender, at hendes kendskab til svin var begrænset til en erindring om nogle få grise hos bedstefaderen.

'Pig-tree'

Men nu ligger produktet færdigt - eller næsten færdigt - på bordet. Det består af et rør af plastik, cirka en meter langt. Uden på røret er der anbragt tre grønne trekanter, der kan skubbes op og ned. Der er boret en række huller i røret. Hullerne bliver synlige, når grisene skubber og løfter de grønne trekanter med trynen. Igennem hullerne skal grisene få adgang til noget materiale i midten af røret.

"Jeg ved endnu ikke præcist, hvilket materiale der skal være i midten af røret," fortæller Anne-Mette Clausen. Hun foretrækker, at det ikke kun bliver ét materiale, for eksempel halm presset i stænger, men gerne noget, der varierer, så grisenes nysgerrighed kan fastholdes.

"Og så skal grisene samarbejde for at få fuldt udbytte af legetøjet," siger hun.

På kunstmuseum

Anne-Mette Clausens legetøj fik en flot bedømmelse ved eksamen. Nu er hendes 'Pig-tree' udstillet på kunstmuseet Trapholt ved Kolding sammen med andre projekter fra Designskolen. Men de har ikke noget med svineproduktion at gøre.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle