Og så skal der arbejdes på tværs

Der er tre områder, hvor de fem sektorer har besluttet at sætte et fælles fokus de kommende tre år. Det har de, fordi områderne går på tværs og ikke kun tilhører én bestemt sektor. I hver af de tre fokusområder giver hver sektor så sit bud på, hvordan lige netop de bidrager til arbejdet og den fælles indsats. De tre områder er:

STYRKE LANDBRUGETS BÆREDYGTIGHED OG SÆNKE KLIMAAFTRYKKET

Det danske landbrugs- og fødevareerhverv har en international førerposition inden for bæredygtighed, klima og miljø. Den position skal videreudvikles.

Sektorerne vil arbejde for, at landmanden har adgang til den viden og de værktøjer, der er nødvendige for at kunne levere på erhvervets klima og bæredygtighedsmål, og så skal det også gøres muligt at dokumentere indsatsen.

UDVIKLE FÆLLES DIGITALE LØSNINGER OG UDVEKSLE DATA

Data og digitale værktøjer er en forudsætning for et velfungerende landbrug.

Sektorerne vil – på tværs - arbejde for at få mest mulig værdi ud af data, og målet er at kunne udveksle og sammenkoble data til gavn for landmanden.

TILTRÆKKE, UDVIKLE OG FASTHOLDE MEDARBEJDERE

En stærk landbrugs- og fødevareklynge kræver motiverede og kompetente medarbejdere.

De fem sektorer vil arbejde for, at landbrugserhvervet også i fremtiden kan tilbyde gode og sikre arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø, så landbrugsbedrifterne er et attraktivt sted at arbejde for både danske og internationale medarbejdere.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle