Oliepris påvirker kornprisen

Kornpriserne - både på verdensmarkedet og i Danmark - er blevet meget mere ustabile i det seneste årti. Priserne svinger mere, og ustabiliteten medfører større turbulens for mange landmænds indtjening - især for planteavlere, men også for husdyrbrugere.

Midt i dette billede af komplekse og måske uforklarlige sammenhænge er der dog en relativt klar tendens: Olie- og kornpriser ser i stigende grad ud til at følges ad. Som figuren viser, har der i de seneste ti år været en klar sammenhæng mellem olie- og hvedeprisen. Gennem de seneste år er også begge priser steget og faldet betydeligt og efter samme mønster.

Der er flere forklaringer på, at olie- og kornprisen følges ad, og at sammenhængen er blevet stærkere i de senere år. For det første stiger landbrugets afhængighed af energi i takt med landbrugssektorens effektivisering. Når energipriserne siger, vil omkostningerne ved kornproduktion derved også stige, og det vil før eller siden resultere i kornprisstigninger.

For det andet anvender man i stigende grad korn til energi. Det betyder, at med stigende energipriser vil det være mere fordelagtigt at producere bioenergi baseret på bl.a. korn. Efterspørgslen efter - og dermed også prisen på - korn vil dermed stige, når energiprisen stiger.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle