Omfordel mere og hjælp de unge

Af Ole Færgeman og Hans Jørgen Nygaard, næstformand og formand for Frie Bønder Levende Land

Frie Bønder Levende Land er enig med Deltidsudvalget i Familielandbruget Region Syd, som i LandbrugsAvisen 5. april har foreslået en omfordeling af EU-midlerne til hjælp for mindre landmænd. Grundtanken er nemlig rigtig. Da Esben Lunde Larsen trådte til som ny miljø- og fødevareminister, foreslog Frie Bønder ham imidlertid en lidt anden model.

Deltidsudvalgets model er god, men omfordeling til de første 60 hektar vil næppe hjælpe de mindre brug nok til at gøre en forskel. Den betyder i omegnen af 130 kr. mere per hektar, eksempelvis 1.300 kr. til en landmænd med 10 hektar, og der skal nok mere til for at opmuntre unge landmænd til at give sig i kast med en mindre landbrugsproduktion.

Skal omfordelingsordningen batte noget, bør den ifølge Frie Bønder lægges sådan til rette, at landmandens første 15 hektar eksempelvis modtager 1.000 kroner mere per hektar. Og sådan kan Danmark godt indrette sin anvendelse af omfordelingsordningen. Inden 1. august kan miljø- og fødevareministeren nemlig indstille til EU-Kommissionen, at op til 30 pct. af den direkte landbrugsstøtte på ca. 6,2 mia. kr. i 2017 omfordeles til landmændenes første 30 hektar (eller op til den gennemsnitlige bedriftsstørrelse, som i Danmark er 63 hektar).

Det faktiske beløb per hektar afhænger af en række valg. For eksempel at vælge at standse ved en omfordeling på mindre end 30 pct. eller at vælge at begrænse anvendelsen til bedrifter, som er mindre end 30 hektar. Som foreslået her af Frie Bønder. Og det afhænger bl.a. af, om man som landmand har flere eller færre betalingsrettigheder på sine jorder.

Omfordeling af EU-midler, som bruges i mange EU-lande, bør udnyttes til at hjælpe også de mindre danske landmænd og -kvinder. Den kan sikre råderum og forsat drift af mindre landbrug til glæde for landdistrikterne og for Danmarks husholdning, hvortil de små landmænd bidrager med 21.000 job og 25 mia. kr. med mulighed for meget mere.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle