Omkostninger løb fra slagtesvinene

I de sidste tre år er foderprisen steget mere end afregningen. Kun de bedste slagtesvineproducenter holdt netop skindet på næsen i 2013.

Flertallet de store producenter med slagtesvin, som leverer over 10.000 dyr til slagtning om året, fik i 2013 et ringere resultat end i de foregående tre år, viser en beregning af tallene i Business Check Svin, som er foretaget af Brian Oster Hansen, VFL Svin.

Gruppen af store bedrifter får i 2013 et minus på 19 kr. pr. gris efter ejeraflønning og forrentning af kapital - hvilket er 32 kr. mindre end i 2012, hvor der var overskud på 13 kr. pr. gris efter aflønning af ejer og kapital.

Forskellen er et resultat af, at indtægterne ikke er steget nok til at dække stigningerne i foderpriserne og den forøgede efterspørgsel på danske smågrise, konkluderer Brian Oster Hansen i et indlæg i Produktionsøkonomi Svin.

»I december 2012 var der prognoser om, at slagtesvineprisen ville gå op med 1,21 kr. pr. kg i 2013, men realiteten blev et lille hop på bare 9 øre pr. kg, hvilket slet ikke var nok til at betale for stigningen i foderprisen på 0,09 kr. pr. FEs, hvilket svarer til ca. 28 kr. pr. slagtesvin for gruppen af store producenter,« siger Brian Oster Hansen.

Med til de forøgede omkostninger tæller, at prisen på smågrise fra 2012 til -13 steg med 4 kr.

49 kr. mere til de bedste

Foder er den dominerende omkostning til produktion af slagtesvin, og set over perioden 2010 - 2013 er foderomkostningerne på de store slagtesvinebedrifter steget med hele 119 kr. pr. svin, svarende til cirka 40 procent. Bruttoudbyttet pr. svin er ganske vist forøget med 92 kr. i perioden, men omkostningen til køb af smågrise er samtidig gået op med 51 kr. pr. produceret slagtesvin på de tre år.

Fodereffektiviteten er i perioden forbedret med 0,04 FEs pr. kg tilvækst, hvilket reducerer foderforbruget pr. slagtesvin med cirka 4 kr. pr. slagtesvin.

Tabet på 19 kr. pr. gris dækker gennemsnittet af de store bedrifter, men den bedste tredjedel får et plus på 30 kr. pr. gris, altså 49 kr. højere end gruppen som helhed.

»Den bedste tredjedel har 26 kr. lavere foderomkostning pr. gris end gennemsnittet, hvilket både skyldes en lavere foderpris og bedre foderudnyttelse. Men de får også 16 kr. mere for grisene, hvilket især skyldes lavere dødelighed,« siger Brian Oster Hansen.

»De bedste sparer desuden penge på løn og kapitalomkostninger. Men på vedligehold samt på dyrlæge og medicin ligge de på samme niveau, som de øvrige,« konstaterer han.

30 kg klart bedst

Ifølge Business Check Svin har producenterne af 7 kg grise også minus på bundlinien i 2013, når ejerløn og renter er betalt. Faldet fra 2012 er markant, og det er i stærk modsætning til sohold med 30 kg produktion, hvor besætninger med over 500 søer i gennemsnit kunne sætte 445.000 kr. ind på kontoen.

Producenter af 30 kg grise har holdt det høje niveauet fra 2012 takket være stor efterspørgsel og dermed høje priser på smågrise til eksport. Men det har også positiv betydning, at man fra 2010 til 2013 forøgede antallet af grise pr. årsso fra 27,7 til 29,5.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle