Opfordrer til dispensation for løse søer i drægtighedsstalden

Undersøgelse viser stor vilje til at lægge om til løsdrift, men spørgsmålet er, om alle kan nå det. Samtidig presser mange EU-lande på for at få fristen forlænget.

DanAvl Opformering har spurgt sine medlemmer om deres staldforhold i relation til 2013-problematikken med krav om løsgående søer. Halvdelen, svarende til 74 besætninger, har besvaret henvendelsen. Af disse 74 besætninger har 44 besætninger allerede lagt deres produktion om til løsdrift, så interessen samler sig om, hvordan de øvrige 30 besætninger reagerer frem mod 2013.

Undersøgelsen viser, at blandt de 30 besætninger, der endnu ikke har lagt om, agter de 21 - svarende til 70 procent - at lægge om til løsdrift inden 2013. Blandt disse 21 besætninger har de 13 allerede indsendt miljøansøgning, mens de resterende otte endnu ikke har indsendt ansøgning.

Men selv om miljøansøgningen er indsendt, kan der være et stykke vej, før tilladelsen er i hus, og før stalden rent faktisk er bygget og produktionen lagt om til løsdrift.

Ikke realistisk

Formanden for opformeringsbesætningerne, Henrik Brix, anser det for realistisk, at mange besætninger - såvel opformeringsbesætninger som produktionsbesætninger - ikke får lagt om i tide. Dermed rammer DanAvl Opformerings nye undersøgelse lige ned midt i den debat, som for nylig har været drøftet blandt EUs landbrugsorganisationer, hvor Danmark var det eneste land der stemte for at fastholde kravet om løsdrift fra 1. januar 2013.

"Jeg har aldrig været helt så optimistisk med hensyn til, at alle ville eller kunne lægge om før 2013, som for eksempel toppen i VSP. Fra VSP's side ser man 2013 som en enestående chance for Danmark. Jeg frygter i stedet, at Danmark ender med at være det eneste land, der stå fast på kravet om, at deres besætninger skal være lagt om, mens mange andre EU-lande finder en lempeligere overgangsordning. Derfor skal danske besætninger også have samme vilkår, som der efter al sandsynlighed kommer til at gælde i andre EU-lande," siger Henrik Brix.

Han opfordrer derfor Landbrug & Fødevarer til at sænke ambitionsniveauet og indse, at det ikke er realistisk, at de skønsmæssigt 20-25 procent af søerne, der i dag står i bokse, kan nå at komme over i løsdrift før udgangen af 2012.

"Hvis ikke danske besætninger får udsat fristen, kan det ende med et kæmpetab for både svineproducenter og for branchen, mens resten af Europa overlever på at få fristen udskudt," vurderer Henrik Brix.

mot@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle