Opråb om mangel på lovhjemmel overhørt

Minkkommissionens granskningsarbejde har allerede afdækket flere interessante aspekter af det tumultariske forløb før og efter ordren om at aflive alle mink.

I en af de mange sms-korrespondancer, der løbende frem- lægges som dokumentation i Minkkommissionen, fremstod det nærmest forleden som om, at regeringen – trods udsagn om det modsatte – var ganske klar over den manglende lovhjemmel, da den beordrede alle mink aflivet.

»Det vidste regeringen også godt«, skrev afdelingschef i Fødevareministeriet, Tejs Binderup, til en anden embedsmand, da vedkommende havde bemærket den politiske polemik om manglende lovhjemmel. Den anden embedsmand undrede sig over, at der fire dage efter beslutningen pludselig var tvivl om dette.

Det undrede tilsyneladende også Tejs Binderup. Han skrev nemlig også til hende, at det stod sort på hvidt i et oplæg til det centrale møde i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen om at aflive alle mink blev truffet.

Etableret sandhed

Vi er med andre ord kommet et mulehår tættere på et af de centrale spørgsmål i forbindelse med Minkkommissionens granskningsarbejde: Var regeringen klar over, at der manglede hjemmel til beslutningen om at aflive alle raske mink i Danmark?

Der er dog et stykke vej endnu, før billedet af forløbet bliver mindre grynet. Spørgsmålet er derfor, hvad vi efterhånden er nogenlunde sikre på:

For det første peger alt på, at det var en etableret sandhed i Fødevareministeriet i månederne op til aflivningen af alle mink, at §30 i lov om hold af dyr på ingen måde ville kunne bruges som lovgrundlag for den dramatiske beslutning. At aflive mink begyndte i efteråret at dukke op som et af flere mulige scenarier i notater, der pegede på, hvad der skulle stilles op med den stigende smitte blandt mink.

Det har flere centrale vidner fra Fødevareministeriet – Tejs Binderup, Paolo Drostby og Katja Goodhew – bekræftet.

Mystisk operationsplan

For det andet ligger en anden interessant ting fast: Den Nationale Operative Stab (NOST) udarbejdede allerede i dagene frem mod beslutningen om at aflive alle mink en operationsplan, der antydede, at beslutningen allerede var truffet. I dokumentet stod der – altså allerede før beslutningen blev truffet: ’Politisk er det besluttet, at alle mink skal aflives for at hindre en yderligere mutation af virus med risiko for, at en kommende vaccine ikke vil være effektiv’.

Der var med andre ord en eller anden i systemet, der havde givet operationsstyrken nogle informationer, forud for at selve beslutningen blev truffet. Vi ved ikke hvem, for det kunne chefen for operationsstyrken, Uffe Stormly, ikke erindre, da han sad i vidneskranken, men han kunne bekræfte, at der ikke blev arbejdet på andre scenarier end dette. Det rejser naturligvis flere spørgsmål. Hvorfor blev der sat gang i arbejdet allerede et par dage, før beslutningen blev truffet? Og hvorfor kom der ikke fokus på den central lovhjemmel, hvis beslutningen allerede et par dage før var mere eller mindre truffet?

Arbejdet i Minkkommissionen er kun lige begyndt. 61 vidner er blevet bedt om at møde op. Mere end 10.000 dokumenter skal stadig endevendes.

Faktaboks

Lyt til podcast 

  • I et ugentligt podcast zoomer LandbrugsAvisen ind på de centrale temaer i kommissionens arbejde med at kortlægge, hvem der vidste hvad og hvornår.
  • Udsendelsen udkommer hver onsdag klokken 15. Find den på landbrugsavisen.dk 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle