Oprethold gode forhold for de dyr, der går ude

Vi kender dem alle, reglerne for udegående dyr. Dyrene skal kunne finde læ og skygge, og de skal kunne finde et tørt leje i perioden 1. dec. til 1. marts, forklarer Aase Holmgaard, Syddansk Økologi.

P.t. er udfordringerne ikke temperaturen, men de store vandmængder, der er kommet. Det kan udfordre dyrenes mulighed for at finde et tørt leje.

Sørg for i dit daglige opsyn af de udegående dyr uanset dyreart at tjekke, at de går på arealer, hvor de kan finde sig et tørt liggeareal. Det kan være lidt højtliggende arealer med læ fra skrænter, træer eller anden bevoksning eller etablerede læskure med strøelse.

Ligeledes må arealet ikke være så optrådt, at der ikke er et fornuftigt græsdække, hvor de sammen med evt. suppleringsfoder kan opretholde et godt huld.

Kan dette ikke tilgodeses, skal dyrene flyttes til egnede arealer, så vi bevarer høj velfærd hos dyrene og en dejlig oplevelse for de folk, der ser dem.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle