Overdækket gylletank kræver miljøgodkendelse

Ejnar og Peder Thomsen vil overdække deres gyllebeholdere. Nu er de mødt med krav om en miljø-godkendelse, der kan betyde, de må indskrænke produktionen.

"Hvad er det, politikerne har tænkt sig med den lov? At snige en miljøgodkendelse af alle landbrug ind ad bagdøren?"

Spørgsmålene kommer fra en lamslået Ejnar Thomsen, Bakkegården ved Holstebro. 7. maj modtog han og hans far, Peder Thomsen, kommunens svar på deres ansøgning om at overdække to gyllebeholdere. Svaret er utvetydigt: Overdækningen forudsætter en miljøgodkendelse. For overdækningen er en ændring af bestående anlæg, og ifølge Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med videre kræver det en miljøgodkendelse.

En fælde

Udsigten til en miljøgodkendelse bekymrer Ejnar Thomsen. En del af bedriftens udbringningsareal ligger nemlig i et område, som netop er blevet udpeget som nitratfølsomt. Med andre ord virker deres ønske om at overdække gyllebeholderne som en fælde, fordi det kan resultere i, at de skal indskrænke produktionen.

"Det er helt hen i vejret. Overdækningen vil da forbedre miljøet, ikke belaste det yderligere," siger Ejnar Thomsen, der finder det grotesk, at han skal straffes for at gøre noget, alle mener er en fordel for miljøet.

Tvinger en kommende miljøgodkendelse Ejnar Thomsen til at indskrænke bedriften, må kommunen betale erstatning. Ellers er det en ny form for erstatningsfri regulering, som myndighederne indfører, mener han.

Amt og kommune sagde OK

Overdækningerne er kommet hjem og ligger bag beholderne, for i efteråret spurgte Ejnar og Peder Thomsen amtet, om der var noget til hinder for at overdække beholderne. Svaret var nej, og det samme svar kom fra kommunen, da Ejnar Thomsen for en sikkerheds skyld to gange ringede til kommunen for at høre deres syn på sagen.

"Havde vi kendt konsekvenserne, ville vi blot have kørt videre uden overdækning," erklærer far og søn, der i 2003 havde bedriften igennem en screening og så sent som i 2005 genopførte en del af bygningerne efter en brand - med myndighedernes fulde godkendelse.

Ejnar Thomsen understreger, at kommunens folk blot følger loven. Men den er til gengæld efter hans vurdering skruet sådan sammen, at ingen landmænd vil gå ind i nogen form for frivillige forbedringer. Ikke når enhver ændring på stalde, siloer, gødnings- og ensilageopbevarings- anlæg udløser krav om en miljøgodkendelse - også selv om ændringen er til det bedre, pointerer han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle