Overraskende nedskrivning af kornlagrene

Årsoverskuddet af korn er næsten halveret, men lagrene er stadigvæk store.

Af Jakob F. Kjærsgaard, Gefion

Når det mindst er ventet, kommer overraskelsen fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA). Det skete 10. februar, hvor månedsrapporten reducerede det globale årsoverskud af hvede fra 13 til 8 mio. ton og af majs fra 11 til 7 mio. ton. Den reduktion var markedet ikke forberedt på. Endelig var der lidt prisstøtte. Reaktionen kom da også prompte på afgrødebørserne – kornpriserne steg. Omkring 40 pct. af årsoverskuddet på majs- og hvedeforsyningen blev jo også barberet væk. Det lyder voldsomt, men på den anden side er der jo ikke ændret ved, at der stadig er et årsoverskud. De i forvejen store globale overgangslagre står dermed stadigvæk til at blive endnu større.

USDA-rapporten leverede derfor ikke direkte brændstof til prisstigninger, men har medvirket til, at markedet er blevet mere robust mod prisfald. Derfor er kapitalfondene på Chicago også gået i gang med at reducere deres meget store beholdning af solgte kontrakter (= prisnegativ satsning). Dette tilbagekøb støtter hvedeprisen på Chicago med afsmittende effekt på Matif. Begge steder er prisen nu oppe i det højeste niveau siden august. På Matif betyder det 173 euro og på det fysiske danske marked omkring 113 kr. for foderhvede i øst og 4 kr. mere i vest.

Hvor længe varer opturen?

Det er der selvfølgelig mange meninger om, og det ærlige svar er, at det er der ingen, der ved med sikkerhed!

Min vurdering er, at så længe prisstigninger ikke har reel støtte i de grundlæggende forhold (= forsyningsbalancen) slutter prisfesten, når kapitalfondene har rebalanceret deres kontraktbeholdninger. Derfor følger vi på KornBasen også nøje med i de officielle amerikanske opgørelser over kapitalfondenes kontraktbeholdninger for derigennem at få et varsel om, hvornår det nuværende stigningspotentiale er udtømt.

I første omgang lægger vi et stop loss i 171 euro - et brud på denne støtte pris vil udløse en salgsanbefaling. Tilsvarende vil en afvisning i den næste modstand i 181 euro også udløse en salgsanbefaling.

Reel støtte fra de grundlæggende forhold kræver, at 2017-produktionen løber ind i problemer og ikke kan følge med forbruget, så vi kommer til at stå med udsigten til et årsunderskud for første gang i 4 år enten grundet vejrlig modgang, faldende areal eller faldende dyrkningsintensitet efter flere år med globalt lavprismarked. Hvor vidt det sker, er fortsat gætteri. Vi ved, at afgrøderne på den nordlige halvkugle ser ud til at komme godt igennem vinteren, men også at alt kan ske, når forårssæsonen starter. Vi ved også, at der er udsigt til det laveste hvedeareal i USA i 100 år og formentlig også et fald i deres majsareal.

Det stigende forbrug stiller voldsomme krav til produktionen, og derfor skal der gå uendeligt lidt galt med produktion, før underskuddet er en realitet. Derfor er jeg også prisoptimist på den længere bane. Vi skal frem til USDAs maj-rapport, før vi får det første »officielle« afgrøde-estimat for 2017-høsten.

Soja-markedet

Sojaen var på en markant optur i starten af januar, grundet store regnmængder i den igangværende argentinske vækstsæson. Frygten for betydelige skader viste sig dog at være overdrevet, og det sendte igen priserne nedad.

Den nye USDA-rapport rykkede kun marginalt ved sojaforsyning. Den argentinske produktion blev reduceret med 1,5 mio. ton til 55 mio. ton, mens den brasilianske produktion blev holdt uændret på 104 mio. ton - trods opjusterede lokale estimater. Der er ikke ændret på, at den globale sojaproduktion bliver rekordstor, men et prisfald kæmper mod, at forbruget eksploderer - anført af Kina. Vi har længe anbefalet, at sojaforbruget frem til efteråret er afdækket. Den anbefaling gælder stadigvæk.

Raps-markedet

Prisen på gammel høst er efter flere mislykkede forsøg brudt op over 420 euro – støttet af et stærkt globalt marked for vegetabilske olieafgrøder. Har man usolgt gammel høst, bør der nu lægges en stop loss (= salgsanbefaling), hvis støtten i 420 euro brydes. Ny høst er prissat 20-25 kr. lavere, hvilket ikke bør friste til salg. Der er ikke noget godt argument for, at ny høst skal være billigere end gammel høst.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle