På jagt efter rajgræs og agerrævehale

Jeppe Mouritsen har kørt med Topik i en enkelt mark og overvejer Broadway, hvor rajgræs er indblandet.

"Jeg kører lige og jævner jorden i en hvedemark, hvor kommunen har gravet op for at føre dræn igennem. Jeg kunne bede kommunen om at jævne hullerne, men jeg tror, det er hurtigere, at jeg gør det selv," siger Jeppe Mouritsen fra traktoren.

Efter at have sået vårsæden bruger han ellers mest tid i staldene, hvor det nye hold af unge høns er ved at blive kørt ind. Det betyder, at mange æg skal samles op fra gulvet, og at æggene skal sorteres, idet unge høns lægger mange æg, som er under mindstemålet på 46 gram til produktion af slagtekyllinger.

"De lægger cirka 18.000 æg om dagen lige nu, men i løbet af et par uger er vi oppe på 24.000 om dagen," siger Jeppe Mouritsen, der leverer æggene til rugerivirksomheden DanHatch.

Topik mod rævehale

Søndag tog han fat på ukrudtssprøjtningen i hveden, nemlig i en mark, hvor agerrævehale har sneget sig ind.

"Marken fik Lexus i efteråret og 0,4 liter Topik pr. hektar nu, hvilket skulle være den rigtige kombination. I en anden mark har jeg også lidt agerrævehale, men i den mark står der også rajgræs, så der håber jeg at kunne tage begge dele med Broadway," siger Jeppe Mouritsen.

I de øvrige hvedemarker satser han primært på Hussar som opfølgning, men i marker, hvor rajgræs ikke har været dyrket, kan løsningen også blive Ally og Starane, som er billigere.

"Men det er for tidligt endnu. Der er ikke meget skub i hveden, så længe nætterne er så kolde," siger Jeppe Mouritsen.

Den nysåede vårhvede og vårbyg er nu netop synlig, og også her skal ukrudt bekæmpes, når der igen er lidt fugtigt. I byggen, der har udlæg af rajgræs, bruges 0,1 liter DFF plus lidt Oxitril og senere eventuelt 0,5 tablet Express.

Vårhveden er sået efter rajgræs, og der vil valget sandsynligvis blive Hussar, mener Jeppe Mouritsen.

Udsolgt af Galera

Hvad angår gødskning, har al hveden fået første gang, herunder er der givet seks ton hønsemøg pr. hektar på 17 hektar. Det er synligt, og derfor er der på den mark ikke brugt handelsgødning endnu.

"De seks ton indeholder cirka 150 kg N, og vi skal indregne 50 procent udnyttelse, som kan være usikker. Hvis der opstod et biogasanlæg, hvor jeg kunne bytte møg væk og få gylle i stedet for, ville det være fint," siger Jeppe Mouritsen.

De 14,5 hektar med alm. rajgræs er tildelt 275 kg NS 25-13 pr. hektar. Afgrøden står fint, afslører høstproblemerne i 2010 i form af spor, som dog sikkert ikke betyder det store.

"Jeg har jo kun fire hektar med vinterraps, fordi det ikke var muligt at så mere. Nu ville jeg så bekæmpe kamiller med Galera, men det var udsolgt i flere firmaer, som jeg snakkede med, og først fredag skulle der komme mere hjem," siger Jeppe Mouritsen.

Han forudser, at det dermed kan blive for sent at bruge Galera i forhold til godkendelsen.

I denne uge begynder det praktiske arbejde som vært for IPM-projektet, idet de tre Septoria Timere, som skal opstilles i hvedemarkerne, ankommer fra Tyskland. Apparaterne kan ud fra registrering af nedbør, fugtighed og temperatur indstilles til at give varsel om septoriaangreb.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle