På jagt efter robuste racer til økologisk svine-produktion

Sverige er det nordiske land, som sammen med Danmark har størst fokus på økologisk svineproduktion. Nogenlunde ens forventninger til produktionsresultater og slagtekvalitet, de to lande imellem, gjorde Sverige til et oplagt land at søge informationer i.

Derfor gik turen, en dag sidst i februar, til Sverige, hvor der blev aflagt besøg i en besætning med 120 søer og grise indtil 30 kg. Besætningen er godkendt efter de almindelige EU-regler.

Racekombinationen

Søerne er Norsk Landrace krydset med Svensk Yorkshire. Som orne benyttes Hampshire.

Det vil sige, at krydsningskombinationen principielt ikke er så meget anderledes, end det vi kender fra Danmark. Hampshire er dog ikke så udbredt i Danmark nu, som for år tilbage.

Søerne var generelt store / kraftige og i godt huld. Afkommet havde naturligt nok en del aftegn.

Specielt i Sverige

Systemet var med indendørs faringer i en traditionel kassesti til hver enkelt so. Soen gik løs, mens inventar sikrede et hjørne, hvor kun pattegrisene har adgang. I pattegrisehjørnet var der opsat varmelampe. Der blev praktiseret udbredt kuldudjævning.

Søerne blev i farestalden i 10-14 dage. Farestalden var uden adgang til udearealer.

Efter 14 dage blev søer og smågrise flyttet til storstier med udearealer. Der gik otte-ti søer med smågrise sammen indtil fravænning ved seks ugers-alderen.

Søerne blev flyttet til løbeafdelingen (uden udeareal), og smågrisene blev i storstien til salg ved 30 kg.

De drægtige søer gik i storstier med flokke på ca. 20 søer med adgang til ude-arealer.

Fremtidsplaner for bedriften

Sveriges brancheregler hedder KRAV. Målet er at få bedriften KRAV godkendt fra foråret 2011. En af reglerne under KRAV-konceptet er, at alle dyr skal have adgang til græs i fire måneder om året.

Landmanden fortalte, at seks heltar græsmark passer til det årlige behov for folde/græsmarker med 120 søer. Bygningerne er placeret midt på jordtilliggendet, så der er mulighed for at indrette fire folde á seks hektar med direkte adgang fra stald til mark.

Konklusion om anvendt genetik

Den besøgte besætning præsenterede sig godt. Såvel søer som pattegrise og smågrise så godt ud. På spørgsmål til ejeren om, hvilke problemer der fyldte mest, var svaret, at brunst i diegivningsperioden kan give en ujævn rytme. Dødeligheden de første to uger af diegivningsperioden er på ca. syv procent, og diarre er ikke noget problem. I det hele taget var familien meget tilfreds med opgaven som økologisk svineproducent.

På trods af et godt helhedsindtryk, lav pattegrisedødelighed samt ejers tilfredshed vurderes det, at den aktuelle krydsningskombination til søer ikke er den rette under danske forhold.

Forskellen i rammer omkring faring er så store, at de samme dyr sandsynligvis ikke vil fungere på samme måde. Søerne i den svenske besætning var så store (som en dansk LD so), at flertallet af danske hytter har svært ved at honorere deres pladskrav.

Næste skridt

Videncenter for Landbrug, Økologi, og Udviklingscentret for husdyr på friland arbejder videre med at finde frem til en krydsningskombination, der kan afprøves under danske forhold. Der vil blive informeret mere herom i en efterfølgende artikel.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle