Pakning kan skabe store problemer for fremtidens landmænd

Høje akselbelastninger giver vedvarende strukturskader, som ikke kan udbedres ved grubning, påpeger konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech.

At undgå jordpakning uden at give afkald på den rationelle udnyttelse af tunge traktorer og store maskiner er tilsyneladende en selvmodsigende opgave.

Konsulent Jørgen Pedersen, AgroTech, Skejby, er ikke i tvivl om, at problemet jordpakning rummer store udfordringer for planteavlerne gennem de kommende år.

"Ikke mindst den dybe pakning, der skyldes høje akselbelastninger, kan give anledning til bekymring, da den form for jordpakning giver en vedvarende strukturskade, der ikke kan udbedres ved grubning," siger Jørgen Pedersen.

Ingen nem løsning

"Der er mig bekendt kun forsket lidt i, hvad den dybe pakning betyder for udbyttet på langt sigt. Men forskerne er enige om, at alle former for pakning som følge af høj akselbelastning er skadeligt for både udbytte og dyrkningssikkerhed," siger han.

Kun fremtiden kan vise, hvilke skader vi påfører jorden ved at komprimere den med tunge traktorer og maskiner.

Det kan ske, at den nuværende teknologi påfører markbruget et "rig fader-fattig søn-syndrom". Derved forstås, at man for nuværende høster de økonomiske fordele ved rationel brug af tunge traktorer og store maskiner, mens eftertidens landmænd kommer til at betale for at udbedre de skader, denne teknologi har påført jorden.

hoeg@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle