En kronisk uhelbredelig sygdom - tarmbetændelse - hos kvæg og andre drøvtyggere

Smittekilder er indkøbte dyr

Smitteveje: Afføring, modermælk.

Et - to år fra smitte til sygdomsudbrud

I slutstadiet vedvarende diarre og nedsat produktion

Sanering: Særlige forholdsregler omkring kælvning, udsætning af smittede køer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle