Pas på - der er rigtig mange snegle i år

Det er nu, stubben skal tjekkes for snegle inden raps eller rajgræs til frø. Bekæmpelse skal ske tidligt for at være effektiv.

Den fugtige sommer har skabt usædvanligt gode betingelser for angreb af snegle, fortæller landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen fra Videncentret for Planteproduktion.

»Snegle optræder især på lerjord. Og især ved grubbesåning skal man være opmærksom på angreb. Derfor bør markerne undersøges nu for snegle, hvor der er eller skal sås vinterraps eller rajgræs til frø i renbestand. Men vær også opmærksom i marker, hvor der senere skal sås vintersæd eller andre afgrøder, så forebyggende foranstaltninger som stubharvning kan foretages før såning,« siger Ghita Cordsen Nielsen.

Hun anbefaler ikke specielle fældetyper til at fastlægge angrebsgraden af snegle. Men derimod at man lægger en sæk, halmballe e.l. ud i marken og kigger efter snegle under den dagen efter. Efter høst kan man grave i stubben og trække gamle planterødder op for at se efter snegle og snegleæg.

Tidlig bekæmpelse

»Det er altafgørende, at bekæmpelse med sneglemidler foretages tidligt for at være effektiv. Erfaringer viser, at der opnås utilstrækkelig effekt ved for sen bekæmpelse - selv med store mængder sneglemiddel udspredt i flere omgange,« siger Ghita Cordsen Nielsen.

Det kan være aktuelt at sprede sneglekornene straks efter såning. Forsøg har vist mere svingende effekt ved iblanding af granulater i såsæden, sandsynligvis fordi sneglene har sværere ved at finde sneglekornene. Godkendte sneglemidler og anbefalet dosis: Ferramol (8-10 kg/ha), SmartBayt (8-10 kg/ha), Sluxx/Ferrox (4 kg/ha). Dosis afhænger af angrebsstyrken. To behandlinger kan være nødvendigt ved stort angreb. Eventuelt kun rand-/pletbehandling.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle