Pas på med for mange påbud

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, er selv mælkeproducent og leverer mælk til Arla. Hun forklarer, hvordan L&F tager imod forslaget fra EU med forståelse for problemerne i fødevarekæden i Europa, men også en vagtsomhed over for de danske selskaber, der trives herhjemme og internationalt.

Hvad er L&Fs holdning til forslaget om bekæmpelse af urimelige handelspraksisser i fødevarekæden?

Man skal selvfølgelig kæmpe imod de forhold, der er decideret urimelige. Vi ønsker kun at se andelsselskaberne blive behandlet ordentligt, og det bliver de i høj grad herhjemme. Vi har meget stærke andelsselskaber, og vi vil stå vagt om deres position. Derfor er vi interesserede i, at forslaget bliver behandlet på en måde, der også tilgodeser det nuværende samarbejde mellem andelsselskaberne og resten af fødevaresektoren i Danmark.

Hvad er andre landes holdning?

De fleste lande er meget positive for forslaget, og nogle synes nærmest ikke, at det kan blive skrapt nok.

Hvad gør, at L&F er mere skeptiske?

Vi er skeptiske over for den måde, man vil implementere forslaget på. Hvis man pålægger en masse nye påbud og restriktioner, kan det blive mere omkostningsfuldt for andelsselskaberne og andre virksomheder i fødevarekæden at handle sammen. Det kan svække vores internationale handelsposition, og i sidste ende vil det betyde færre penge til landmanden. Vi handler med over 100 lande i hele verden og har bl.a. 50 handelsaftaler med EU. Dem vil vi gerne pleje i stedet for at besværliggøre samarbejdet.

Hvad tror I, at forslaget kommer til at betyde for virksomhederne i Europa i sidste ende?

Vi håber, at de urimelige handelspraksisser bliver fjernet, så man kan styrke landbrugserhvervet på den brede linje. Men det skal ske på en måde, så det ikke belaster den velfungerende danske andelssektor.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle