Pelleteret foder slår hjemmeblandet foder

Ny VSP-afprøvning i to slagtesvinebesætninger viser 10-20 procent højere produktionsværdi ved pelleteret foder.

Pelleteret foder giver bedre produktivitet og produktionsværdi sammenlignet med melfoder.

Det slår en ny VSP-afprøvning, der er gennemført i to besætninger, fast.

I de to besætninger er produktionsværdien henholdsvis 10 og 20 procent lavere for grise på hjemmeblandet melfoder frem for pelleteret foder.

Det svarer til, at melfoder skal være henholdsvis 8 og 15 øre billigere end pelleteret foder for at give samme økonomiske resultat.

Foderudnyttelse

Grise på pelleteret foder havde en foderudnyttelse, der var fire til fem procent bedre end på melfoder.

»Det er næsten samme forskel, vi har set ved grovere formaling og simple foderautomater,« forklarer Else Vils, VSP.

Et lidt højere foderspild på melfoder kan forklare lidt af forskellen.

Hun tilføjer, at der er gjort meget ud af at justere foderautomaterne, så foderspildet minimeres.

Tilvæksten var højst på pelleteret foder i den ene besætning, men højst på melfoder i den anden.

Til gengæld var kødprocenten 0,2-0,3 procentpoint højere blandt grise på pelleteret foder.

 

Mere mavesår med pelleteret foder

Når det drejer sig om forekomsten af mavesår/ar, var der flest mavesår på pelleteret foder.

»Pelleteret foder gav markant flere maveforandringer,« fortæller hun.

Sandsynligheden for at få mavesår var således 3,5 gange højere på pelleteret foder end på melfoder.

Ser man på antal døde/udsatte grise eller på antallet af medicinske behandlinger, var der dog ingen signifikant forskel mellem grupperne.

Konsekvenser

Else Vils forklarer, at de havde forventet, at forskellen mellem melfoder og pelleteret var mindre.

»Med moderne foderautomater, fokus på formalingsgrad og justering af foderautomater er det lidt overraskende, at vi finder så stor forskel,« siger hun.

Ved investering i hjemmeblanderanlæg skal man huske at indregne en produktivitetsforringelse.

»Undersøgelsen viser, at det koster produktivitet at være hjemmeblander, Også selvom der er styr på formalingsgrad og justering af foderautomater. Derfor kan jeg kun opfordre til, at man følger anbefalingerne i hjemmeblandermanagement - og gerne sammen med en rådgiver får sat de ret enkle kontrolprocedurer op, som sikrer at foderkvaliteten er i orden,« tilføjer Else Vils.

Faktaboks

5 Anbefalinger om det aktuelle emne

  • Formaling: Så fint som muligt. I undersøgelsen blev både det hjemmeblandede og det pelleterede foder formalet med 80 procent under 1 mm 
  • Justering: Hyppig justering af foderautomater er bydende nødvendigt for at reducere foderspild
  • Kalkule: Indregn en nedgang i produktionseffektivitet hvis du overvejer at investere i hjemmeblanderanlæg
  • Management: Følg anbefalingerne i VSPs hjemmeblandermanagement for at reducere fejlkilderne ved hjemmeblanding 
  • Mavesår: Risikoen for mavesår/ar øges dog tre-fire gange med pelleteret foder

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle