Pløjefri dyrkning skal forhindre jorderosion

Den voldsomme jorderosion på Fårborggård I/S i efteråret har foreløbig ført til, at den ene plov er solgt. Men der vil også blive lavet andre tiltag for at undgå erosion i fremtiden.

»Vi har lavet en aftale om at leje en fem meter bred Väderstad Cultus med BioDrill, som vi får til foråret. Men jeg er ret sikker på, at vi køber den i bytte med vores nifurede Kverneland-plov. Dermed vil vi gå over til at dyrke størstedelen af afgrøderne pløjefrit i fremtiden,« fortæller Anders Rasmussen.

Han tilføjer, at han dog har valgt at beholde deres femfurede Kverneland-plov, og at de formentlig vil fortsætte med at pløje cirka 100 hektar, indtil de har ’lært’ at dyrke jorden pløjefrit.

»Jeg håber, at vi ved at gå over til at dyrke jorden pløjefrit får mindre problemer med jorderosion i fremtiden. Men det bliver ikke det eneste tiltag. For vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at vi skal opleve det samme, som vi oplevede i efteråret 2014 igen,« siger Anders Rasmussen.

Flere efterafgrøder og mere vårsæd

»Vi vil formentlig dyrke mere vårsæd i fremtiden, ligesom efterafgrøder vil blive brugt til både at tilføre jorden mere organisk materiale og til at holde jorden bevokset i en større del af året,« siger Anders Rasmussen.

Cultus-harven kan så vinterrapsen og efterafgrøderne pløjefrit, mens de øvrige afgrøder fortsat kan sås med deres otte meter brede Väderstad Rapid, da den også egner sig til at så på jord, der ikke er pløjet.

Overvejer GPS

»Vi har ikke GPS. Men ved overgangen til pløjefri dyrkning vil der være en række opgaver, hvor det vil være en fordel at køre med GPS. Det gælder både når vi harver, sprøjter på sort jord, og når vi nedfælder gylle. Derudover vil vi reducere overlap,« siger Anders Rasmussen.

Ved et overlap på fem procent har han regnet sig frem til, at det med 900 hektar svarer til, at de sparer overkørsel på 30 hektar. Dermed kan der spares både dieselolie, gødning og kemi.

Kørsel med GPS vil tilmed give mulighed for at så i én retning på marken og efterfølgende lave de øvrige kørsler i marken på sned eller på tværs af såretningen. Det vil reducere risikoen for overfladisk afstrømning og dermed jorderosion, da afgrøderne i rækkerne vil bremse vandet og erosionen typisk sker i de spor i marken, hvor jorden er komprimeret, og hvor vandet derfor ikke så let kan infiltrere jorden.

Faktaboks

Fårborggård I/S

  • Ejes af Anders og Helge Rasmussen samt Claus Nielsen og ligger ved Finderup mellem Skjern og Ringkøbing.
  • Svineproduktion og 900 hektar med korn, raps og frøgræs.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle