Plantedirektør: Værdien af CO2-certifikater er oversolgt

Der er stor uenighed om, hvor meget CO2 der kan bindes og spares ved at ændre dyrkningsform på danske landbrug.

En helt ny indtægt på mellem 300 og 800 kr. pr. hektar til alle landmænd. Og en samlet indtægt på flere mia. kr.

Det er, hvad handelsportalen Commoditrader har stillet i udsigt til planteavlere, der tilmelder sig til initiativet CommodiCarbon og lægger dyrkningen om og bl.a. indfører mange efterafgrøder og ingen eller minimal jordbehandling, sådan som det kendes fra ’Conservation Agriculture’.

Men nu siger sektordirektør Troels Toft fra Seges, at den angivne indtægt nok ikke holder helt og er forbundet med usikkerheder.

»Jeg er ikke enig i, at der så stort et potentiale, som folkene bag Commoditrader har meldt ud. Efter min bedste vurdering, som er baseret på videnskabeligt arbejde under tilsvarende nedbørs- og klimaforhold som de danske, er potentialet ved at ændre jordbearbejdning fra pløjning til no-till måske kun på en tiendedel af det, der er meldt ud. Værdien er nok oversolgt«, siger Troels Toft, der er sektordirektør for Planter på Seges.

Et godt initiativ

Mens Commoditrader anfører, at der ved at ændre dyrkningsform kan spares og lagres mellem 3 og 7 ton CO2 pr. hektar, mener Troels Toft, at der kun kan lagres en tiendedel af den nævnte mængde.

»Der er efter min vurdering ikke videnskabeligt belæg for de tal, Commoditrader angiver. Det er høje tal, som vi ikke kan genfinde i den videnskabelige litteratur. Derfor er vi ikke enige i det potentiale, de angiver«, siger Troels Toft.

»Aarhus Universitet har sammen med Landbrugsstyrelsen lige udarbejdet en ny vidensyntese, der gennemgår alle de videnskabelige rapporter, der findes om emnet under forhold, der kan sammenlignes med danske klimaforhold. Den viser, at der ikke er belæg for at komme i nærheden af den besparelse og lagring af CO2 på mellem 3 og 7 ton CO2. Den mængde kan måske spares og lagres under særlige forhold og jordtyper. Men det er ikke forhold, der findes i Danmark«, siger Troels Toft.

Han tilføjer, at han ikke har nogen interesse i at skyde initiativet med salg af CO2-certifikater ned. Tværtimod.

»Jeg synes, at Commoditraders initiativ er supergodt. Det er meget vigtigt, at vi får sat tal og værdi på, hvor stor CO2-bindingen og -besparelsen er ved forskellige initiativer«, siger Troels Toft.

Helt på linje med Troels Toft er institutleder og professor i klima Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet:

»Den mængde CO2, der kan spares og lagres i Danmark, er højst en tiendedel af det niveau på 3 til 7 ton pr. hektar, som Commoditrader tager udgangspunkt i. Det er meget få steder i verden, der kan bindes og spares så meget CO2, og kun under helt specielle forhold, som ikke findes i Danmark«, siger Jørgen E. Olesen.

Vigtigt med rigtige tal

Lanceringen af CommodiCarbon fra Commmoditrader har ifølge Troels Toft skabt en meget stor interesse blandt landmænd.

»Derfor er det også vigtigt, at vi får sat de rigtige tal på. Ellers kan man komme til at brænde fingrene«, siger Troels Toft.

Faktaboks

 Idéen med CommodiCarbon og CO2

  • Ved at gå over til eksempelvis pløjefri dyrkning, flere efterafgrøder, snitning af halm og mindre brug af gødning kan man sælge den mængde CO2, som tiltagene sparer eller binder i jorden.
  • Salgsprisen for en ton CO2 sætter Ida Boesen fra Commoditrader konservativt til 15 euro pr. ton.
  • Indtægterne ved salget af CO2-certifikater kan blive på flere mia. kr. 
  • Samtidig bidrager tiltagene til et mere klimavenligt landbrug og dermed til at nå de danske klimamål.

Kilde: Commoditrader.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle