Politikere afviser forslag om at halvere svineproduktionen

Enhedslisten vil halvere svineproduktionen for at redde klimaet. Men de øvrige partier holder sig fra at sætte tal på, hvor mange svin, der er plads til i Danmark.

Står det til Enhedslisten, skal en kommende klimaplan sætte særligt fokus på at reducere udledning af drivhusgasser fra landbruget. Partiets klimaordfører, Søren Egge Rasmussen, foreslår i et debatindlæg på Altinget, at man starter med at halvere svineproduktionen.

»Det er bydende nødvendigt at reducere landbrugsarealet og den animalske produktion, hvis vi skal have en chance for at nå i mål med klimaindsatsen. Vi skal ikke brødføde verden med koteletter«, skriver han.

Dum ide

Formand Erik Larsen, Landbrug & Fødevarer Svin, kalder det en dum ide at halvere svineproduktionen, der ikke bare skaber indtægter til Danmark, men også skaber job. Og så producerer vi med den allermindste klimabelastning sammenlignet med andre lande.

Alt tyder dog også på, at Søren Egge Rasmussen får svært ved at finde politisk opbakning til at halvere svineproduktionen. Partierne bag landbrugspakken (V, LA, kons og DF), der baner vejen for flere svin, udgør et flertal, og selv i rød blok møder han udbredt modstand.

Mål vigtigere end middel

Christian Poll, Alternativet, mener ikke, det er så vigtigt at sætte tal på antallet af svin.

»Det er vigtigt, at der sker en klimagasreduktion, og EU-målsætningen på 39 procent i 2030 er et minimum. Om det sker ved at skære i antallet af svin, kvæg eller udtagning af jord, er ikke så vigtigt«, siger han.

Christian Poll ser gerne færre svin og mindre kødforbrug. Men en reduktion i antallet af husdyr bør ske over en række år. Sker det hurtigt, risikerer man, at produktionen rykker til udlandet, hvilket ikke gør klimapåvirkningen mindre.

Kan gå ud over job

Socialdemokratiets landbrugsordfører Simon Kollerup understreger, at det ikke er partiets politik at halvere svineproduktionen.

»Det vil have en klimaeffekt, med den begrænsning, der nu er. Men det vil også betyde, at mange lønmodtagere vil stå uden arbejde og Danmark vil miste en vigtig position på verdensmarkedet omkring os«, siger han.

Simon Kollerup mener, at man kan nå klimamålene på andre måder.

»Vores politik er at gøre griseproduktionen bedre på miljø- og dyrevelfærd. Dansk landbrug er forbilledligt, når det handler om at være omstillingsparate og leve op til høje standarder. Det bliver et af kodeordene«, siger han.

Landmænd må bestemme

Heller ikke Trine Torp, miljøordfører for SF, mener, der skal sættes tal for svineproduktionen.

»I stedet må vi så på naturens tålegrænser for ammoniak, kvælstof og fosfor og styre produktionen gennem krav til udslip af metan og lattergas fra stalde, gødningslager og mark«, siger hun.

Ida Auken, miljøordfører for de radikale, går ikke op i, hvor mange svin, der er. Hun peger på, at politikerne bestemmer rammevilkårene. Så er det landmændene og markedet, der bestemmer, hvor mange svin, der skal være, så længe de kan finde løsninger på miljø- og klimaudfordringer.

Faktaboks

Klimamål

  • EU-Kommissionen har tildelt hvert medlemsland et reduktionsmål på mellem nul og 40 procent i 2030 i forhold til 2005.
  • Reduktionsmålene er tildelt ud fra landets GDP, og Danmark har derfor fået et højt reduktionsmål på 39 procent.
  • Regeringens langsigtede mål er, at Danmark i 2050 skal være et lavemissionssamfund, som er uafhængigt af fossile brændsler.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle