Politikere skal vælge innovation

Politikerne sidder med nøglen til en god klima- og energiudvikling med landbruget i spidsen, mener formand for Fredericia-Vejle Lbf. Jens Ejner Christensen.

På generalforsamlingen sagde han, at politikerne har valget mellem at slippe landbruget løs - eller fortsætte med at styre erhvervet med afgifter:

"Drop den gamle vanetænkning der er i vore afgiftssystemer, og giv plads til nytænkning, udvikling og innovation," lød det fra formanden mandag til de omkring 50 fremmødte.

Han forklarede, at landbruget og skovbruget allerede i dag er storleverandør af vedvarende energi. Sidste år producerede de to erhverv tilsammen halvdelen af den samlede produktion af vedvarende energi i Danmark i form af primært halm og træ til kraft-varmeproduktion.

"Der er vel ikke noget erhverv der bidraget mere til reduktionen af drivhusgasser end landbruget, men vi fortsætter gerne. Og når vi skal videre inden for dette felt, bør vi se på rammevilkårene for biogas-produktionen, som absolut bør forbedres."

"Måske endnu vigtigere er, at vi får fjernet de barrierer, der er for energimæssig udnyttelse af fiberfraktionen fra gylle og fast husdyrgødning. Den dag vi kan afbrænde fiberfraktionen på et gårdanlæg, hvor gyllen er produceret, da vil vi hurtigt nå en situation, hvor alt gylle bearbejdes, før det udbringes," sagde Jens Ejner Christensen.

Uanmeldt kontrol

Miljøgodkendelser var ikke uventet et af de store debatemner på aftenen. Men også spørgsmålet om ejendomsrettens ukrænkelighed i forbindelse med kontrolbesøg kunne få deltagerne på banen.

Jens Ejner Christensen forklarede i sin beretning, at der er en tendens til, at det er nødvendigt at markere og understrege helt basale rettigheder i samfundet:

"Hvem kan påtvinge sig adgang til min private ejendom, mine stalde, min jord og mit stuehus," spurgte han og kom med et eksempel fra det virkelige liv om uanmeldt kontrol af flydelaget på gyllebeholderen på en ejendom, hvor ingen er hjemme.

"Det går ikke. Ejendomsretten og dens ukrænkelighed er noget meget grundlæggende, som vi skal stå lige så meget vagt om, som vi gør om ytringsfriheden," sagde Jens Ejner Christensen. Udtalelserne førte til, at flere deltagere på generalforsamlingen fremlagde eksempler på, at de føler sig gået for nær i forbindelse med kontrolbesøg.

På generalforsamlingen var der genvalg til de opstillede bestyrelsesmedlemmer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle