Politisk velvilje over for Danmarks største so-stald

Region Midtjylland overvejer at støtte staldanlæg med 5.000 søer ved Århus.

Der blæser for tiden milde vinde mod landets største stald-projekt med plads til 5.000 søer.

Ikke alene har de 20 landmænd bag projektet - kaldet Første Grynt - som nævnt i LandbrugsAvisens netudgave fået dispensation til 1.160 dyreenheder. De har samtidig fået melding om, at Rådet for miljø- og teknologiudvikling under Region Midtjylland har anbefalet en økonomisk støtte på 750.000 kr. til første fase.

Det bekræftes af regionsmedlem Kaj Christensen (S), der som eneste politiker har sæde i Rådet for miljø- og teknologiudvikling ved siden af en række forskere og eksperter.

Kaj Christensen påpeger dog, at det i den sidste ende er op til regionsrådet, om pengene bevilges, men anbefalingen er enstemmig og entydig.

»Uanset om man kan lide det eller ej, så er det en kendsgerning, at strukturudviklingen i dansk landbrug går mod stadig større enheder,« siger han. »Derfor gælder det om at få de store landbrug til at fungere i harmoni med miljø og omgivelser, og her ser jeg Første Grynt som et projekt der kan afprøve nogle spændende muligheder.«

Kaj Christensen understreger, det ikke er etableringen af sostalden og produktionen, regionsrådet i givet fald skal støtte. Det skal skatteydernes penge ikke bruges til. Men kan Første grynt med de 750.000 offentlige kroner i ryggen finde moderne teknologi, der gør svineproduktionen mere skånsom over for miljøet, er pengene godt givet ud, mener han.

I Første Grynt er der tilfredshed med anbefalingen. Dels fordi den betragtes som et skulderklap til de 20 landmænd som med projektet vælger at gå helt nye veje, hvad miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed angår. Dels fordi det viser, at myndigheder og politikere tør tænke nye tanker.

»Men lad os nu først se om, vi får pengene, og hvilke betingelser der er knyttet til dem, siger en af idemændene, Erik Poulsen.

Første Grynt er bygget op som en sundhedscirkel, hvor sostalden i midten leverer syv kilo grise til de deltagende landmænd som herefter står for opfedningen. Ved kun at producere ud af cirklen kan der opretholdes en høj sundhedsstatus og dermed nås en højere pris for grisene.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle