Positive markedsudsigter

Markedssituationen tyder på en højere notering end prognosen for første halvår 2017.

Af Karsten Flemin, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer.

Den nuværende markedssituation for svinekød tyder på et 1. halvår 2017, hvor noteringen for svin vil ende noget højere end forventet ved den seneste prognose fra 2. januar.

Således ser det ud til, at det samlede udbud af slagtesvin i EU her i 1. halvår kommer til at ligge i underkanten af året før. Herudover meldes der om relativt beskedne lagre af svinekød i Europa for årstiden. Og endelig er efterspørgslen fra de asiatiske markeder fortsat god, hvilket lægger en bund under priserne.

Vejret afgør prisen

Men vi er på vej ind i den årstid, hvor det i høj grad er udviklingen i vejret, der bestemmer de europæiske svinepriser. Markedssituationen og optimismen omkring svinepriserne vil i den kommende tid svinge i takt med vejrudsigterne.

Får vi eksempelvis godt påskevejr, er der udsigt til, at grillsæsonen for alvor kan komme i gang over store dele af Centraleuropa. Det vil også betyde stigende svinepriser herhjemme. Får vi derimod kedeligt forårsvejr i påsken, har vi før set tyske slagterier udnytte situationen med færre slagtedage omkring påske til at sænke svinepriserne.

Gode smågrisepriser

Indtil nu i år er det først og fremmest smågriseproducenterne i Europa, der har haft grund til at glæde sig over stigende priser. Årsagen til de høje priser for smågrise skal findes i situationen for lidt mere end et år siden.

Her var økonomien hos producenterne af smågrise under pres som følge af lave priser. Modsat havde mange europæiske slagtesvineproducenter relativt god økonomi som følge af de billige smågrise.

Dette betød lukninger af smågriseproduktion. Derfor ser vi nu et lidt lavere udbud af smågrise i Europa, samtidig med at efterspørgslen efter smågrise fra slagtesvineproducenterne formentlig er højere end for et år siden.

Tysk armlægning

I Tyskland fortsætter armlægningen omkring noteringen mellem svineproducenter og slagterier. Det tyske noteringsudvalg, der består af repræsentanter fra svineproducenterne, valgte på baggrund af et behersket udbud af slagtesvin at hæve den officielle tyske notering for svin med 2 cent for uge 10 og 3 cent for uge 11.

Modsvaret kom dog prompte fra de store tyske slagterier, der annoncerede, at de ikke agtede at følge noteringsstigningen, men i stedet ville gå ud med deres egen lavere hauspreis.

For uge 12 har noteringsudvalget herefter valgt at holde den officielle tyske notering uændret.

De kommende uger vil vise, hvem der vinder denne armlægning, - om de tyske slagterier er i stand til at fortsætte med deres egen hauspreis eller er nødt til at følge den officielle notering for at få nok svin til at udnytte slagtekapaciteten.

Stabile EU-slagtninger i 2016

På baggrund af indberetninger fra de enkelte EU-lande foreligger der nu tal fra Eurostat over udviklingen i slagtninger af svin for året 2016 i forhold til 2015.

Samlet for EU-28 viser de indberettede tal en stigning i slagtningerne på 0,6 pct. for 2016. Det dækker over stigning i slagtningerne - i forhold til året før - i 1. halvår 2016 på 1,3 pct. og stort set uforandrede slagtninger i 2. halvår.

Blandt de store svineproducerende lande har der i 2016 været stigning i slagtningerne i Spanien og Polen på henholdsvis 2,9 pct. og 2,5 pct. Den spanske stigning skyldes en stigende spansk produktion af svin, mens stigningen for Polen er en følge af en øget import af smågrise fra bl.a. Danmark.

Ud over Danmark har også Belgien blandt de store svineproducerende lande oplevet fald i slagtningerne i 2016. Faldet i de danske slagtninger på 2,6 pct. i 2016 er en direkte følge af stigende eksport af danske smågrise, mens det belgiske fald på 5,9 pct. skyldes såvel lavere belgisk egenproduktion som en øget eksport af svin fra Belgien til Tyskland.

I både Tyskland, Frankrig og Holland har slagtningerne i 2016 ligget stort set uforandret i forhold til året før.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle