Potentialet er langt fra udtømt

Trods de seneste års udbyttefremgang er der stadig basis for, at udbytterne kan stige, mener forsker.

Færre planteværnsmidler og begrænset adgang til kvælstof. Det har været en del af hverdagen for de danske frøavlere gennem en årrække. Når det alligevel er lykkedes avlerne at øge udbytterne, skyldes det bl.a. intensiv forsk-ning.

»Danmark er begunstiget af et tempereret klima, lange dage i vækstsæsonen samt milde efterår. Det gør Danmark til et ideelt sted til frøavl«, siger Birte Boelt, seniorforsker på Flakkebjerg.

Hun har siden 1995 været en del af den danske forskning inden for frøavl og peger på tre områder, som hun mener har været afgørende: Bekæmpelse af ukrudt, gødskning med kvælstof samt vækstregulering. Hun mener samtidig, at potentialet for højere udbytter langtfra er udtømt.

Strenge miljøkrav

En effektiv bekæmpelse af ukrudt er afgørende for at levere frø af høj kvalitet.

»Vi er blevet tvunget til at finde alternativer i takt med, at ellers effektive ukrudtsmidler blev forbudt. Det er sket i et samarbejde mellem branchen, Seges og forskningen og har resulteret i, at vi har fået egnede midler godkendt, og at vi har fået såkaldte off label eller minor use godkendelser igennem«, siger Birte Boelt.

Hun peger samtidig på, at forskning i gødskning med kvælstof har været afgørende for, at den begrænsede mængde kvælstof kunne bruges mere optimalt. Forsøg med rækkedyrkning har bidraget til en forbedret etablering af frøgræs, ligesom en optimering af vækstreguleringen i bl.a. rajgræs og rødsvingel har øget udbytterne med 15 pct. i de senere år.

»Der er fortsat et stort potentiale for at øge udbytterne i frøavlen. Det skal bl.a. ske gennem en øget dyrkningssikkerhed og ved at sikre en optimal blomstring og frøfyldning«.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle