Præcisions- landbrug er fremtiden

Af Af Erling Bonnesen (V), miljø- og fødevareordfører, Kløverbakken 12, Broby

Den nye teknologi i fremtidens præcisionslandbrug kan hjælpe med at sikre, at vi fortsat kan drive landbrug i Danmark og samtidig passe godt på miljøet. Sidste uge deltog jeg i en konference om præcisionslandbrug, arrangeret af Miljø- og Fødevareministeriet.

Demonstrationer af, hvad droner, satellitfotos og Big Data kan bidrage med, gav indsigt i den rivende teknologiske udvikling, som dansk landbrug står i. Der er ingen tvivl om, at præcisionslandbrug er fremtidens landbrug. Teknologien giver, når den bliver videreudviklet, mulighed for at sprøjte præcist der, hvor ukrudtet er og gøde de steder, hvor udbyttet kan øges, men holde igen, hvor udvaskningen er større. En bedre ressourceanvendelse er både til gavn for den enkelte landmands økonomi og for miljøet. Derfor rummer præcisionslandbrug også muligheden for at løse op for den falske modsætning, der har præget landbrugsdebatten længe, nemlig modsætningen mellem miljø eller produktion.

I Venstre har vi længe kæmpet for at aflive denne falske modsætning, som særligt rød blok har holdt kunstigt i live. I Venstre vælger vi både at bevare og sikre rammerne for en verdensførende fødevareproduktion og samtidig passe godt på miljø, natur og drikkevand. Det er her præcisionslandbrug kommer ind i billedet som et vigtigt redskab.

For at sætte gang i indfasningen og vidensopbygningen har Miljø- og Fødevareministeriet igangsat et partnerskab for præcisionslandbrug og smart regulering. Partnerskabet skal sikre en god dialog mellem erhverv og myndigheder og sætte gang i nye aktiviteter. Eksempelvis skal et pilotprojekt med 20 bedrifter i 2018 hjælpe med at udvikle fremtidens præcisionslandbrug.

Politisk skal vi sikre de nødvendige rammer, så vi kan gribe de muligheder for vækst og bedre konkurrenceevne, som præcisionslandbrug kan give.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle