Prale- bønner trækker majsen ned

Hestebønner i blanding med majs er i flere år både afprøvet i forsøg og dyrket i praksis - især for at tilføre ensilagen protein. I år er der også gennemført et enkelt forsøg med pralebønner i majs.

"Bønner kræver høj jordtemperatur for at spire, men pralebønner spirer måske lidt tidligere, og derfor har vi prøvet, om pralebønner eventuelt kan passe sammen med majs," siger konsulent Inger Bertelsen, Landscentret, Planteavl.

I forsøget lykkedes det dog kun at få knap to ud af otte udsædsbønner pr. kvadratmeter til at blive til planter. Til forskel fra hestebønner følger pralebønner fint med majsen opad, men eftersom rankerne hænger på majsen, kan der være tendens til, at majsen tynges ned af bønnerne.

Ved høst var pralebønnerne stadig grønne, mens hestebønnerne i en anden del af forsøget var visnet ned.

De målte udbytter i tørstof pr. hektar tyder på, at både hestebønner og pralebønner reducerer foderudbyttet i marken. Dog er der som nævnt kun tale om et enkelt forsøg med pralebønner, og der er endnu ikke udført foderanalyse på ensilagen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle