Principsag ønskes for højesteret

L&F har søgt Procesbevillingsnævnet om at måtte føre en sag for Højesteret, selv om den allerede har været ført i både Byretten og Landsretten. Sagen omhandler udmåling af bøde for opbevaring af et ulovligt pesticid. Plantedirektoratet vedtog et bødeforlæg på kr. 28.000. Byretten udmålte en bøde på kr. 2.000, som Landsretten skærpede til kr. 20.000. Nævnets svar ventes tidligst efter sommerferien.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle