Prisen på planteværn er steget

Af Ole Schou, VKST, www.kornbasen.dk

Miljøstyrelsen har 14. januar pristalsreguleret pesticidafgiften. Listen over de enkelte produkters nye afgift kan ses på styrelsens hjemmeside. Samlet set er stigningen lige over fem procent på afgiften, i gennemsnit af alle produkter. Da pesticidafgiften kun udgør en del af den samlede pris, har vi regnet os frem til, at den gennemsnitlige stigning som følge af reguleringen ligger omkring 1,9 procent på den samlede produktpris.

Den samlede stigning i netto-prisen for planteværn på en ejendom som følge af denne regulering er vanskelig at beregne. Dels er afgiftens størrelse forskellig for produkterne, dels er forbruget forskelligt mellem ejendommene og mellem sæsonerne. Men helt overordnet er der tale om en stigning på et par procent.

Årets samlede prisudvikling.

Vi har allerede set en del handler indgået her i tidligt forår, og jeg vurderer, at der kan ses en lille stigning på ca. et par procent ud over de ca. to procent fra pristallet. Altså samlet omkring fire til fem procent stigning i en god handel. Det ville også undre, hvis de højere afgrødepriser ikke slår igennem på planteværn, når man tænker på udviklingen på gødningsmarkedet. N-gødningerne er jo steget nærmest eksplosivt i perioden med stigende afgrøder uden anden årsag end netop en større betalingsevne hos køberne.

Kunsten at sammenligne prisen

Der findes vist ikke mange brancher, hvor man finder sig i at købe produkter uden at kende priserne. Men det gør man mange steder i landbruget, når man køber planteværnsmidler. Man kan kun få oplyst prisen på den samlede ordre, men ikke prisen på de enkelte produkter. Eller endnu værre: Der loves en rabat eller bonus for den samlede handel sidst på året. Og hvem er det en fordel for? Kun sælgerne, selvfølgelig. Det har desværre vist sig, at hvis et firma offentliggør priserne, vil de konkurrerende firmaer lægge sig lige under og vinde ordrerne. De hemmelige priser beskytter altså firmaerne mod konkurrence, men gør det hele uigennemskueligt for køberne.

Og nogle steder loves der så en rabat eller bonus på det samlede køb, når året er omme. Det er faktisk endnu værre, for hvordan kontrollerer man så, om man har handlet til en god pris? Det kan man reelt ikke, så det er en utrolig stor tillid, man viser sin handelspartner.

Især disse emner er væsentlige:

  • Listepriser er forskellige
  • Rabat-procent er forskellig
  • Vilkår er forskellige
  • Retur-ret?
  • Senere bonus?
  • Pris på enkelt produkter

Hvordan vurderer man, om handlen er god?

Jeg møder ofte avlere, der er imponeret over og tilfredse med, at de har fået f.eks. 20 pct. i rabat på et firmas liste-pris. Og de tror, de har gjort en bedre handel end naboen, der handlede et andet sted, hvor der kun var f.eks. 12 pct. i rabat. Eller endnu bedre end den anden nabo, der slet ikke fik rabat i et tredje firma. For det første skal man huske, at alle listepriser er forskellige. Dermed kan en rabat-sats absolut ikke sammenlignes mellem firmaerne. Dernæst er der det besynderlige fænomen, at f.eks. DLG yder rabat på den samlede pris, dvs. også rabat på pesticidafgiften. Det gør de da ikke - de yder kun rabat på den del af prisen, der stammer fra produktet. Dermed bliver rabat-procenten større (af et mindre beløb). Og som yderpunkt yder f.eks. ATR næsten ikke rabat - de har blot lave listepriser. Dermed bliver forvirringen total, og det eneste der kan sammenlignes, er reelle færdige tilbud, med pris for hele ordren. Og check så, at alle produkter er med i alle tilbuddene, i samme mængder, og at der er rundet op eller ned på samme måde.

Retur-ret

Det er ved at være sjældent at se handler med retur-ret. Og det giver god mening, hvis man vil skære på unødige udgifter, at man i et professionelt erhverv ikke kan returnere dunkene. Når man tænker på proceduren i forbindelse med udlevering af planteværn, må det være endnu værre at få kontrolleret dunkene og sat dem på rette plads og registreret, at alt er korrekt – og dermed en urimelig omkostning og risiko for forhandleren. Derfor er det sjældent at opnå retur-ret.

Indkøbsklubber

Der er en stadig tilstrømning til indkøbsklubberne i disse år, da mange ikke orker hele det cirkus om rabatter, tilbud, og hemmelige priser. I klubberne kan avlerne mod et gebyr få del i en stor samlet handel og dermed opnå størrelses-fordelen og samtidig undgå ulejligheden med at hjemtage og vurdere tilbuddene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle