Privat rådgiver opfordrer til at holde fast i lucerne

Praktiske erfaringer viser, at lucerne er en fordel for nykælvere, siger privatrådgiver Aage Villumsen, der dermed imødegår forskningsresultat.

I stedet for at kassere lucerne som foder til nykælvere, skulle de danske mælkeproducenter lægge større arealer ud til den fiberrige afgrøde.

Det mener privatrådgiver Aage Villumsen, der driver rådgivningsfirmaet Top Agro.

Dermed går Aage Villumsen i rette med et forskningsresultat udført af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. I forsøget med 13 nykælvere viste det sig, at dyr der fodres med en relativt koncentreret TMR ikke har gavn af lucerne.

Faktisk var risikoen for ketose større hos de lucernefoderede køer, fremgår det af forsøget.

"Men det må være, fordi dem der har lavet forsøget ikke har praktisk erfaring. Vi har mange besætninger, hvor lucerne udgør en stor og vigtig forskel," siger Aage Villumsen, der er fodringsrådgiver for omkring 40 besætninger med op til 900 køer.

Intet fald i pH

Når nykælvere har fordel af lucerne, skyldes det, at den forhindrer pH i at blive for lav. Det kommer ind som en lækkerbisken og modvirker altså sur vom, påpeger Aage Villumsen.

Han foretrækker lucerne som hø, men ser også lucerne ensileret f.eks. i bunden af siloen med græs som en god mulighed.

Så glad er Aage Villumsen for lucerne, at han fastholder, at koen kvitterer for lucernen, selvom udbyttet på marken måske er 1.000 FE lavere pr. hektar end græs.

"Bare lucernen når op på 7.000 - 8.000 FE pr. hektar, er det nok," siger Aage Villumsen.

Det svarer til 10.000 FE i græs, lyder hans beregning.

"Jeg arbejder mest med højtydende køer, og der har vi mange gange konstateret, at lucerne har en god virkning. Koen fortæller os det ved at æde lucernen og kvitterer med bedre sundhed og højere ydelse," siger Aage Villumsen.

Forskere fandt ulemper

Forskerne fandt en direkte negativ effekt af fodring med lucerne i deres forsøg.

Den negative effekt fordelte sig over to perioder: Den første uge efter foderskift og den tredje uge efter foderskift. Forskerne forklarer forskellen den første uge ved, at det tager nogle dage, inden vompuljen af NDF fra den lucernerige TMR er omsat eller passeret ud, ligesom der skal ske en tilpasning af mikroorganismerne.

Den lavere foderoptagelse i den tredje uge efter kælvning var uventet men forklares med, at den hurtigere stigning i foderoptagelsen den anden uge efter foderskiftet kan have medført større udsving end normalt i koncentrationen af næringsstoffer og hormoner i blodet.

Overset kvalitet

Ifølge Aage Villumsen er der yderligere en fordel ved lucerne, som ikke er behandlet i forskningsrapporten.

Det handler om det høje indhold af mikromineraler, som lucernens dybe rødder henter op fra jorden. Desuden er det vigtigt, at lucernens høje indhold af protein går langsommere gennem koen end proteinet fra græs, der i højere grad "fiser lige igennem".

"1,5 kg TS pr. fe lucerne har samme værdi for koen som 1,1 kg TS pr. FE græs," lyder Aage Villumsens vurdering.

worsoe@landbrugsavisen.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle