Produktiviteten stormer frem hos svineproducenter

Fodereffektiviten går markant frem, og dødeligheden blandt pattegrisene falder for 6. år i træk, viser en opgørelse fra VSP.

De danske svineproducenter klarer sig godt i den europæiske konkurrence, når det handler om effektivitet på staldgangene.

Det er et velkendt forhold, og nu får de europæiske konkurrenter yderligere kamp til stregen, for motoren i de danske svinestalde fortsætter med at accelerere.

Det viser en spritny opgørelse fra Videncenter for Svineproduktion, som lister de vigtigste nøgletal for produktiviteten hos svineproducenterne.

Mest bemærkelsesværdig er den fortsatte fremgang i antallet af fravænnede grise pr. årsso, som på et år er steget med 0,8 gris pr. årsso. I 2015 fravænnede danske soholdere i gennemsnit 31,4 grise pr. årsso - det er et niveau, som ingen andre europæiske lande kan præstere.

Foruden flere grise er foderudnyttelsen også gået i vejret. For smågrise er udnyttelsen af foderet forbedret med 0,05 foderenheder pr. kg tilvækst, og for slagtesvinene er fremgangen på 0,04 foderenheder.

Den positive udvikling, der bidrager til at styrke producenternes konkurrenceevne, er VSP begejstret for.

»Den flotte fremgang hos søerne i form af 0,8 mere fravænnet pr. årsso er imponerende. Det er også glædelige nyheder, at foderforbruget forbedres. Det overordnede billede af opgørelsen viser, at de danske svineproducenter har stort fokus på at øge produktiviteten, hvilket er godt i tråd med vækstpanelrapporten, hvor erhvervet påtager sig at øge rentabiliteten i erhvervet,« siger Claus Fertin, direktør i VSP.

Fokus på dødelighed

Et område, der fylder meget for økonomien og erhvervets omdømme, er dødeligheden blandt pattegrisene.

Der har gennem en årrække været et fald i dødeligheden, og fremgangen fortsætter. I 2015 blev totaldødeligheden, der omfatter de grise, der er dødfødte eller dør i løbet af deres tid i farestalden, nedbragt til 21,5 procent.

»Det, at en gris dør, er en klar omkostning for den enkelte landmand, hvorfor det er vigtigt at nedbringe dødeligheden. Ændringen i dødeligheden har i gennemsnit været 0,45 procentpoint de seneste seks år. Vi har en klar forventning om, at vi fortsat vil være i stand til at reducere dødeligheden, og vi føler os sikre på, at vi vil være under 20 procent for året 2020,« siger han.

Opgørelsen afslører også udfordringer. Dødeligheden hos smågrisene (7 til 30 kg) er steget fra 2,9 til 3,1 procent.

»Det er ikke godt nok med den stigning. Det er et stigende antal fravænnede grise, der sætter pres på vores smågrisestalde. Dette kombineret med en lavere indgangsvægt kan være medvirkende til øget dødelighed. Vi har fokus på at forbedre overlevelsesmuligheden for smågrisene,« siger Claus Fertin.

Faktaboks

Fremgang hos svineproducenter

  • Der er fremgang på stort set alle parametre i den seneste opgørelse over landsgennemsnittet for produktivitet i svineproduktionen, som VSP står bag.
  • Vigtigst - set med økonomiske briller - er forbedringen i foderudnyttelsen.
  • Ifølge Claus Fertin, direktør i VSP, svarer fremgangen, der er opnået i 2015, til ca. 2,26 kr. pr. smågris og ca. 5 kr. pr. slagtesvin.
  • Læs mere om opgørelsen på vsp.lf.dk

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle