Professor: Grænseværdier er politiske

Grænseværdierne for, hvor meget pesticid der må være i drikkevandsboringer, har ikke noget at gøre med giftigheden.

Selv om man finder vandboringer, hvor indholdet af pesticid er lidt over grænseværdien, skal man ikke være bange. Det slog Nina Cedergreen, professor på Københavns Universitet, fast på et debatmøde om drikkevand og pesticider på Vestermølle i Skanderborg mandag aften.

Normalt er det sådan, at når man fastsætter grænseværdier for, hvor meget der må være af et stof i fødevarer eller drikkevand, så afhænger det af giftighed med faktor 100 indbygget for en sikkerhedsskyld. Men for pesticider er det anderledes. Her er grænseværdien 0,1 mikrogram pr. liter, fordi det var det mindst målbare, da man fastsatte grænseværdierne i firserne.

»Grænseværdien er fastsat ud fra politiske principper. Ud fra princippet om, at det ikke skal være der. Det er moral og ikke noget med giftighed,« sagde Nina Cedergreen.

Til sammenligning er verdenssundhedsorganisationen WHOs grænseværdi for ukrudtsmidlet glyphosat 700 mikrogram, altså 7.000 gange højere.

»Det kan være fint nok at fastsætte det politisk, men folk skal vide, at de ikke behøver at være bange for, at drikkevandet er giftigt på grund af det,« siger hun.

Pesticider udgør ifølge professoren en forsvindende lille del af de stoffer, vi indtager, som kan have en skadevirkning.

Alligevel vil Claus Vangsgaard, konsulent for vandværksforeningen DANVA, gerne beskytte grundvandet endnu mere mod pesticider, end det sker i dag.

»Der er ingen, der er døde af pesticider i drikkevandet, men det vigtigste er, at vi har forbrugernes tillid, og de vil ikke have alt muligt i drikkevandet, uanset om det er giftigt eller ej,« siger han.

Han glæder sig over, at mange pesticider er blevet forbudt.

»Men selv det mest grundvandsvenlige pesticid kan forurene en boring, hvis det bliver anvendt tæt på en boring, hvis der sker et uheld, og marksprøjten vælter, eller der kommer et uheldigt regnskyl. Der er ingen vej uden om at beskytte områder tæt på en boring bedre,« siger han.

Ifølge chefkonsulent Carl Åge Pedersen, Seges, er der i dag så mange foranstaltninger, som skal forhindre, at pesticider bliver et problem, at de ikke udgør en risiko. Ud af 26.666 analyser gennem en længere årrække er der kun fundet pesticider over grænseværdien i 0,5 procent.

»Fundene er helt overvejende gamle midler, der ikke er lovlige længere, eller midler, hvor etiketten er ændret, så det ikke skader grundvandet,« siger han.

Faktaboks

Pesticider og rent drikkevand

  • Svampegifte, som dannes naturligt af svampesygdomme i f.eks. korn, er reguleret ud fra deres sundhedsrisiko, hvorimod indholdet af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i både afgrøder og i drikkevand alle næsten udelukkende er reguleret ud fra politiske principper om, at de ikke er ønsket.
  • Debatmødet var arrangeret af Odder-Skanderborg Landboforening og Vestermølle Møllelaug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle