Rådgivere skal mere i marken

I fremtiden skal skemaer og regler fylde mindre og det faglige langt mere, mener direktør Ivar Ravn, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion.

»På VFL Planteproduktion skal vi ikke alene være backup for den lokale rådgivning. Vi skal selv kunne sætte en vigtig dagsorden, og vi har simpelthen pligt til med mellemrum at give rådgiverne ude i landet et velrettet spark - vel vidende at de ikke holder sig tilbage fra at sparke tilbage. Det bliver en slags sport, hvor vi udfordrer hinanden positivt for hele tiden at blive bedre. Vores samspil skal hele tiden udvikle sig.«

Hermed har Ivar Ravn beskrevet en lille - men vigtig - del af den rolle, som han ser sig selv gå ind i som ny direktør for VFL Planteproduktion. Derimod ser han ikke sig selv som den oplagte sparringspartner om dybt plantefaglige emner for afdelingens medarbejdere.

»Rent plantefagligt hører jeg sikkert til de mest uvidende personer her på stedet. Men når det handler om økonomi, relationer og ledelse vil jeg være mere sikker,« forudser Ivar Ravn.

Nærmest et chok

Planteavl hører ikke til de grene, som landmandssønnen fra Fredericia-kanten har haft mest berøring med, siden han forlod KVL som agronom i 1992 med speciale i økonomi og husdyr.

I sit første job på Mors fik han 13 gode år, hvor han avancerede fra økonomikonsulent til leder af bygningsrådgivningen og endelig centerleder i fire år. Derefter rykkede han til Videncentret i Skejby for at blive chefkonsulent for Byggeri & Teknik.

»Det var noget helt andet end den lokale rådgivning - nærmest et chok. Ude i det lokale skal hver eneste time sælges, hvilket alle er meget bevidste om. På Videncentret er der mulighed for at arbejde i dybden med projekter, og man ved typisk, hvad man skal lave i det næste år! Det er krævende på en helt anden måde,« siger Ivan Ravn.

Han skiftede til jobbet som udviklingsdirektør i 2008, men ved en rokade i 2011 blev han sagt op og fik i stedet nyt job hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg, nemlig med foreningskontakt samt Vand og Natur. Og nu er han så tilbage igen på VFL i Skejby.

Ud i markerne!

Et af de »spark«, som Ivar Ravn ikke vil tøve med at uddele, handler om at opgradere selve den plantefaglige rådgivning - ude i marken med støvlerne på - og at bruge mindre energi på skemaer og ordninger. Målet er forøget kvalitet og dermed højere økonomisk udbytte for landmanden.

»Der ligger et potentiale i at udvikle planteavlsrådgivningen. Jeg mener - med en grov generalisering - at der er behov for en mere offensiv og opsøgende rådgivning, hvor vi møder landmanden i marken og fokuserer 100 procent på at optimere selve planteavlen,« siger Ivar Ravn.

»Mange landmænd kæder rådgivningen sammen med skemaer og ordninger - som er vigtige emner, men de æder mange ressourcer, og de skygger for, at landmanden skal tjene penge i marken. Der skal vores primære indsats ligge, og vi håber naturligvis, at en mere differentieret regulering af gødskningen vil trække samme vej.«

Videncentret skal - som navnet siger - bidrage med endnu mere brugbar viden på grundlag af udviklingsprojekter og landsforsøg.

»Ubrugelig viden er spild af penge - det skal vi undgå. Men ubrugt viden er faktisk værre. Vi skal kort sagt mere ud over rampen, det brænder jeg for,« siger Ivar Ravn.

Han ønsker at styrke samarbejdet med de lokale rådgivere, eksempelvis at give større lokal indflydelse på, hvordan fremtidige kampagner skal køres.

»Det er svært at skabe lokalt ejerskab til initiativer, som man ikke selv har haft indflydelse på. Samtidig bliver landmænd stadig mere forskellige i deres behov - det skal vi blive i stand til at håndtere,« siger han.

Faglig stolthed

For Ivar Ravn står et mål meget klart og tydeligt:

»At landmænd føler faglig stolthed og glæde ved at se tingen gro er næsten det vigtigste. Hvis ikke hjertet er med, får man i regelen heller ikke den økonomiske succes.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle