Råvarer er sårbare over for renteudsving

Rentefald på de internationale finansmarkeder kan sende råvarepriserne både op og ned.

Fortsatte rentefald i USA har ingen entydig påvirkning på råvarepriserne. Det er den konklusion man kan drage, når man taler med to forskellige danske analytikere. Ikke desto mindre er der dog forskellige forklaringer, som kan give en forståelse for, hvordan udsving på det internationale rentemarked og råvarepriserne hænger sammen.

Jyske Bank ser to tendenser i udviklingen på den amerikanske centralbanks rente og priserne på råvarer.

"Råvarer som olie, metaller og til dels også afgrøder afhænger i høj grad af det gældende renteniveau," siger råvareanalytiker Casper Andersen fra Jyske Bank.

Han ser en sammenhæng mellem specielt prisstigningerne på olie og guld og faldende amerikanske renter.

"Guld bliver ikke ramt af bekymringer om fortsat økonomisk vækst i USA. Det vil sige, at guldprisen kan stige, selvom renten sættes ned i USA som en konsekvens af stigende bekymring om den økonomiske vækst. For olie er sagen mere tosidet, da olieprisen også er afhængig af økonomisk vækst i USA. Den sammenhæng bliver måske mindre i fremtiden, når en større del af efterspørgslen efter olie kommer fra Kina," lyder forklaringen fra Jyske Bank på sammenhængen mellem råvarer og renten.

Afgrøder og rente

Tales der om afgrøder, bliver billedet en smule mere mudret. Koblingen til afgrøder skal findes i de stigende oliepriser og råvarers anvendelsesmuligheder som alternativt brændstof. Det vil sige, at når olien stiger i pris, bliver det mere attraktivt at finde alternative energiformer som eksempelvis biobrændsel. Casper Andersen påpeger dog en anden sammenhæng, som mere direkte kan påvirke priserne på både olie, metal og landbrugsprodukter.

"Et rentefald betyder, at det bliver mere attraktivt at sætte penge i ikke rentebærende aktiver, da alternativomkostningerne falder." Sagt med andre ord, når renten falder, bliver rentebærende investeringer, som eksempelvis obligationer, alt andet lige mindre attraktive, set i forhold til ikke rentebærende investeringer som eksempelvis råvarer.

Analyser lavet af Svend Jørgen Jensen fra Alm. Brand Markets fremhæver en helt tredje sammenhæng mellem renten og råvarepriserne.

Historiske tal for den 30-årige danske obligationsrente og hvedeprisen viser en positiv sammenhæng mellem hveden og renten. Når den procentvise ændring i de historiske data sættes op mod hinanden på en sammenlignelig skala, kan der argumenteres for, at stigende renter fører til stigende hvedepriser.

Den simple logik er ifølge Svend Jørgen Jensen, at prisen på hvede følger inflationen. Da stigninger i inflationen oftest fører til stigende renter, forklarer det sammenhængen mellem renten og hvede. Den samme logik gør sig også gældende på verdensmarkedet, så den danske undersøgelse reflekterer i nogen grad også udviklingen i resten af verden.

Dermed står investorer, landmænd og andre interessenter kun tilbage med én klar tendens. Renten på verdensmarkedet har en betydning for råvarepriserne, men det er svært at spå, om et eventuelt rentefald vil sende priserne på råvarer i vejret eller ned mod bunden.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle