Randzonedebatten har skadet landbruget på flere områder

DEBAT?

Randzonedebatten har desværre mest handlet om adgang til randzoner, en arrogant minister samt indgreb i ejendomsretten - og helt fjernet fokus fra nogle helt centrale forhold.

En kvalificeret debat om målsætningen om at landbruget skal nedbringe udledningen af kvælstof med 10.000 ton havde været mere relevant. Denne målsætning hviler nemlig på et tyndt grundlag.

Hvis randzonerne opgives, uden at målet om de 10.000 ton ændres, vil det betyde, at der skal findes andre metoder, som kan erstatte de ca. 2.500 ton kvælstof, som randzonerne skal bidrage med. For nærværende vil det formentlig betyde endnu flere efterafgrøder og en yderligere sænkelse af kvælstofkvoten!

Randzonedebatten har også helt fjernet fokus fra, at vandplanerne vil betyde nedsat vandløbsvedligeholdelse, som for nogle bedrifter kan betyde, at almindelig landbrugsdrift i fremtiden vil være umulig.

Desværre har debatten næppe fremmet landbrugets image. Tonen har til tider været uforsonlig med opfordringer til lovbrud eller civil ulydighed. Næppe mange uden for landbruget vil have sympati for dette, specielt når det går op for dem, at der ”oven i købet” udbetales kompensation.

Landbruget har ikke siden formået at forklare, at en væsentlig årsag til ulykkerne den gang var og i fremtiden vil være manglende vedligeholdelse af vandløb.Cand.agro. Erik Sandal

Anderledes muligheder for at finde venner i den øvrige befolkning har landbruget, når det drejer sig om manglende vandløbsvedligeholdelse. Her vil rigtig mange mærke følgerne på egen krop i form af oversvømmede boligområder. Sidste år bød på massiv pressedækning af disse ødelæggelser. Desværre forsvandt interessen, efterhånden som vandet trak sig tilbage, og landbruget har ikke siden formået at forklare, at en væsentlig årsag til ulykkerne den gang var og i fremtiden vil være manglende vedligeholdelse af vandløb.

I stedet har vi været vidner til en debat om randzoner, som ikke har tiltrukket sig synderlig interesse eller sympati uden for landbrugets rækker. En interesse der er helt nødvendig, hvis noget skal ændres.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle