Regeringen kan ikke være det bekendt

Patriotisk Selskab frygter alvorlige vanskeligheder for mange bedrifter på grund af finanskrise og regeringsindgreb

"Landbruget presses af, at priserne på mindre end et år er faldet til det halve. Med de lave kornpriser og den kritiske situation i svine- og mælkesektoren er erhvervet i historiske vanskeligheder, og for første gang i mange år er alle tre produktionsområder i landbruget under markant pres samtidigt, " sagde Peter Cederfeld og fortsatte:

"Det er helt uforståeligt og uacceptabelt, at regeringen med forskellige indgreb det seneste år og nu med vedtagelse af Grøn Vækst-pakken yderligere forringer indtjeningen i landbruget så markant. Den eksportindtjening erhvervet henter hjem og de mange arbejdspladser i landbruget og følgeindustrien er nu sat under så stort pres, at det i det kommende år vil betyde, at den økonomiske situation, Danmark befinder sig i, bliver om muligt yderligere forværret - det er simpelthen ikke til at forstå."

Ringe konkurrencevilkår

"Landbruget som erhverv er pålagt en lang række helt urimelige og konkurrenceforvridende vilkår, som man har forsømt at ændre på i Finansloven for 2010. Man har også forsømt at afsætte nye midler til afbødning af de belastninger, som Grøn Vækst pakken uvægerligt vil betyde for erhvervet," sagde formanden. Han fandt dog trøst i, at oppositionens finanslovsforslag afveg fra regeringens med blandt andet et krav om yderligere 1,1 mia. kroner på jordskatterne.

Med en række nye markant, tunge omkostningsbelastninger på erhvervet og den finansielle situation oveni frygter Patriotisk Selskab, at mange danske heltidslandbrug må bukke under i den kommende tid.

Foreningen mener, der er tale om en iøjefaldende dansk enegang i EU og peger på, at lukninger af landbrugsvirksomheder i større omfang blandt andet også betyder, at ikke mindst banker vil komme under nyt pres med markante tab i milliardklassen.

Forening i fremgang

Patriotisk Selskab, som fejrer sit 200 års jubilæum næste år, øgede som en af de eneste landbrugsorganisationer i Landbrug & Fødevarer sit medlemstal. Seneste medlemstælling gav resultatet 348 medlemmer og dertil kommer 1.200 landbrug, som får rådgivning fra selskabet. Patrioterne holder sig uden for den landsdækkende samarbejde inden for rådgivning, DLBR.

"Fusionstrangen i centrene og Landscentrets trang til at bypasse centrene og yde direkte rådgivning til landmanden har skabt en ubalance, som er usund for et medlemsejet system," mener Peter Cederfeld. Han finder det oveni uacceptabelt at samarbejdet satser på rådgivning og serviceydelser til erhverv uden for medlemskredsen, de såkaldte byerhverv.

Foreningens resultat blev på ca. 1,8 mio kroner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle