Rekordhøje kapitels-takster for 2007

Prisen på hvede og byg er steget med henholdsvis 70 og 60 procent.

De høje kornpriser er for alvor slået igennem på kapitelstaksterne for 2007.

Kapitelstaksten for hvede er steget mest, både i procent og i kr. Prisen på hvede er således steget med 70 procent, mens prisen på byg kun er steget med 60 procent. Tilsvarende er kapitelstaksten for hvede steget med 61 kr., mens kapitelstaksten for byg er steget med 52 kr.

Kapitelstaksten for byg er opgjort til 140 kr., mens kapitelstaksten for hvede er beregnet til 148 kr. pr. 100 kg.

Dermed er kapitelstaksten for første gang i mange år højere for hvede end for byg. Forklaringen kan ifølge Danmarks Statistik være, at hvede i højere grad end byg er et vigtigt produkt på verdensmarkedet.

Ud over en øget international efterspørgsel efter korn nævnes den relativt lille kornhøst i Danmark i 2007 som en af årsagerne til prisstigningerne.

Store regionale forskelle

Der er i øvrigt store regionale forskelle, viser tallene.

Den største prisstigning er på 94 procent for hvede på Bornholm, mens prisen for byg kun er steget 31 procent på Lolland-Falster.

Priserne er i øvrigt generelt højere vest for Storebælt end øst for Storebælt, i hvert fald for byg, mens hvedeprisen topper med 159 kr. på Fyn.

Den højeste pris for byg er opnået i Sønderjylland, hvor byggen blev handlet til 148 kr. pr. hkg.

Beregningen af kapitelstaksterne, der blandt andet bruges i forbindelse med forpagtningsaftaler, er fastlagt ved lov. Kapitelstaksterne angiver de gennemsnitlige salgspriser, som landmanden har opnået ved salg af korn fra høstens begyndelse til udgangen af året.

I beregningerne for 2007 indgår handel med 1,0 mio. ton byg og 1,2 mio. ton hvede. Disse mængder svarer til henholdsvis 33 og 27 procent af høsten i 2007.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle